Exodus 90 73. deň

BLÁZNOVSTVO
Denný smerovník: 11. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Leviti dokazujú, že odvážna vernosť Pánovi v skazenom svete je možná.
Pán dokazuje niečo ešte väčšie. Dokazuje, že bude vždy verný svojmu
ľudu, aj keď ho sklameme.
Akčné položky:

  1. Vzdaj sa kontroly
  2. Pripomeň si svoje „prečo“
  3. Vykonaj si tretiu dobrú svätú spoveď
  4. Podeľ sa o svoju radosť
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 32, 1-6
1 Keď ľud videl, že Mojžiš nezostupuje z vrchu, zhrnul sa okolo Árona
a povedal mu: „Poď, urob nám boha, ktorý pôjde pred nami. Veď
nevieme, čo je s tým mužom, Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej
krajiny.“ 2 Áron im povedal: „Posnímajte zlaté náušnice, čo nosia
vaše ženy, synovia a dcéry, a prineste mi ich!“ 3 A všetok ľud si
postŕhal zlaté náušnice, čo nosili na ušiach, a doniesli ich Áronovi. 4
On to vzal z ich rúk, roztopil to a urobil zlaté teľa. A oni vraveli:
„Toto je tvoj boh, Izrael, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny!“ 5 Keď
to Áron videl, postavil pred ním oltár. Potom dal Áron vyhlásiť:
„Zajtra je Pánov sviatok!“ 6 Druhé ráno zavčasu vstali a priniesli
celostnú zápalnú a pokojnú obetu. Potom sa ľud posadil a jedol a pil.
Nato sa zdvihli a veselili sa.

Zamyslenie
Až doteraz príbeh Izraelitov v Exode bol príbehom synovstva, otroctva,
slobody a najviac zo všetkého Božej zvrchovanosti. Teraz po tom všetkom,
čo Pán spravil pre Izraelitov počas ich odchodu títo ľudia stále prepadajú
lákadlu slúžiť falošnému bohu.
Chceli by sme sa uškrnúť nad Izraelitmi a povedať „Blázni. Nevidia to
všetko, čo Pán spravil pre nich a pre ich rodiny?“ Čo tak skúsiť posúdiť
seba? Pozri sa na svoj vlastný život. Tak ako Izraeliti si už nejaký čas na
púšti. Akým bohom stále túžiš slúžiť? Je to Netflix seriál ktorý si nemôžeš
nepozrieť, športový tím, ktorý odráža tvoju identitu, stravovací návyk,
vďaka ktorému si v kľude celý deň, hodinka, venovaná modlitbe, ktorú by
si chcel získať späť pre „svoje“ potreby? Aby sme sa nasmerovali preč od
našich falošných bohov musíme uznať všetko, čo pre nás Pán spravil. Naša
pokračujúca snaha a disciplína v týchto posledných dva a pol týždňoch
bude kľúčová. Cítiš, akoby si hladoval, ale Pán ti dáva výživu, korú
potrebuješ. Dôveruj mu a otvor svoje srdce aby si ju prijal.
Ešte vás čakajú dve alebo tri stretnutia bratstva počas tohto Exodu. Na
najbližšom stretnutí si naplánujte ako budete pokračovať po Exode. Ak ty
a tvoje bratstvo nemáte plán ako pokračovať, budete na ceste k rýchlemu
návratu k životu pred Exodom (tak ako Izraeliti v dnešnom čítaní). Budeš
potrebovať pauzu po svojom Exode a väčšina mužov zisťujú, že dva týždne
sú tak akurát – dosť času na oslavu, ale nie tak veľa aby tvoje nové dobré
návyky odplávali. Ak tvoje bratstvo bude pokračovať v stretávaní po tomto
duchovnom cvičení, potom modlitba a askéza budú žiť ďalej. Ale ak bude
slabnúť alebo úplne zanikne, potom zanikne aj modlitba bratstva a
asketizmus. Neboj sa, netreba sa držať všetkých disciplín Exodu 90, keď sa
bude tvoje bratstvo stretávať aj v Deň 91. Ale mali by ste s dať nejaký
záväzok ohľadom modlitby, asketizmu a bratstva. Zámerom tohto
duchovného cvičenia je oslobodiť ľudí počas obdobia očisťovania. V deň
91 by malo tvoje bratstvo pokračovať, aby ste si navzájom pomohli ostať
slobodní. Cestu k slobode je nemožné zachovať osamote (skús žiť bratstvo
iba sám so sebou).
Pomôžeš členom svojho bratstva ostať v slobode pre dobro Cirkvi a ich
rodín? Ako veľmi ti na nich záleží? Prines odpovede na tieto otázky pred
Pána dnes. Skúmaj jeho Božský náhľad.

Pridaj komentár