Exodus 90 65. deň

KULT PRÍLEŽITOSTÍ
Denný smerovník: 10. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Si v drsnej horskej púšti na úpätí hory Sinaj. Posúď ako sa s Izraelitmi v
púšti uplatní tvoja nová sloboda. Použiješ ju na to, aby si slúžil Pánovi
alebo slúžil samému sebe. Iba jeden ťa vyslobodí.
Položky skutkov:

  1. Buď v kontakte so svojou kotvou
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Stále sa spoliehaj na Pána.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 27: 9–10, 17–21
Nádvorie svätostánku urobíš takto: Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z
niťového plátna – sto lakťov dĺžky na túto stranu. K tomu dvadsať stĺpov s ich
dvadsiatimi medenými podstavcami. Stĺpové háčky a krúžky budú zo striebra.
Všetky nádvorné stĺpy dookola budú mať strieborné krúžky. Aj ich háčky budú
strieborné, ich podstavce však budú medené. Dĺžka nádvoria bude sto lakťov,
jeho šírka päťdesiat lakťov a výška päť lakťov. Plachty budú z niťového plátna
a podstavce z medi. Všetko náčinie svätostánku, ktoré sa bude používať na
jeho úplnú obsluhu, aj všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z medi.
Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do
svietnika, aby lampy neprestajne svietili. V stane zjavenia pred oponou, čo
bude pred archou zákona, nech sa oň starajú Áron a jeho synovia, aby pred
Pánom svietil od večera do rána. Toto bude navždy platný predpis pre všetky
izraelské pokolenia.

Zamyslenie:
Boh sa stará o detaily. V posvätnej liturgii záleží na detailoch, pretože
vyjadrujú Božiu svätosť. Keď sa liturgia slávi dôstojne, oprávnene a
zákonne, má schopnosť nás učiť o Bohu omnoho viac, ako ľudské slová. To
bol prípad Izraelitov a je tomu tak aj dnes. Chudobne slávená liturgia nás
učí chudobnú teológiu. Z tohto dôvodu Boh učí, že si zaslúži to najlepšie
od nás v živote tým, že požaduje to najlepšie, čo máme pre svoju božskú
liturgiu, či už je to umenie, ozdoba alebo hudba. Zaslúži si to, pretože je
Boh.
Pre laikov musíme byť veľkodušní s našimi darmi, aby sa Cirkev a liturgia
stali krásnymi pre Pána. To znamená prispieť za čistenie orgánov,
zvončekov alebo za dôstojné náboženské umenie. Môže to tiež znamenať
pomoc našim synom vidieť krásu omše a inšpirovať ich, aby vhodne slúžili
Pánovmu oltáru.
Kňazi a tí, ktorí pracujú ako liturgisti alebo sakrálny hudobníci, majú ešte
väčšiu zodpovednosť. Musíte študovať liturgiu, porozumieť tomu, čo
Cirkev predpisuje pre saklálny priestor a pre sakrálnu hudbu a žiť to, čo ste
sa naučili s radostným podriadením sa Pánovej vôli. Boh si zaslúži viac, ako
naše osobné preferencie; naozaj si zaslúži tých naj dôstojnejších, ako to
predpísala jeho nevesta. Zaslúži si to najlepšie.
Žijeme v spoločnosti, ktorá zahŕňa kult príležitostí. Koľko z nás nosí oblek
za 500 dolárov do práce a na nedeľnú omšu si oblečie džínsy a sveter? Boh
sa stará o detaily a zaslúži si to najlepšie. Berte detaily vážne. Ak chcete
začať, oblečte sa na omšu, ak to ešte nerobíte, a naučte svoju rodinu robiť
to isté. Na túto lekciu nikdy nezabudnú. Pokiaľ ide o kňazov, zvážte
výučbu liturgistov mnohým cirkevným dokumentom, ktoré sa týkajú
dôstojnosti liturgie. Mnohí liturgisti netušia, že dokonca existujú
dokumenty týkajúce sa hudby, umenia, architektúry a liturgických rubrík.
Zvážte, ako môžete vo svojom vzťahu s Bohom prijať kult priležitostí.
Diskutujte s ním o tom, ako si želá, aby ste ho viac uctili, najmä pokiaľ ide
o omšu.

Pridaj komentár