Krízová intervencia v prípade materiálnej straty

Materiálna strata

Materiálna strata môže nastať z rôznych dôvodov, napríklad:
– krádež
– požiar
– nepozornosť alebo zabúdanie
– rozpadu domova v súvislosti s rozvodom, rozchodom alebo rozlukou
– opustenie domova z dôvodu staroby, choroby alebo postihnutia v akomkoľvek veku
– opustenie domova alebo dokonca krajiny kvôli katastrofe, politickému prenasledovaniu, vojne alebo iným okolnostiam, nad ktorými jedinec nemá kontrolu

Materiálna strata nespôsobuje iba smútok ale celý rad rôznych iných reakcií, napríklad:
– smútok
– zlosť
– bezmocnosť
– strach
– ľútosť
– sklamanie

Smútok

Smútok sa nemusí vzťahovať len ku objektu, ale môže sa týkať napríklad:
– energie
– lásky
– citu
– peňazí
– ďalších investícií do tohto objektu
– strata samotného predmetu nemusí predstavovať problém – vnútri sú však iné straty
– predmet môže byť symbolom

Formy materiálnych strát

Poznáme rôzne formy materiálnych strát:

Strata minulosti

– rodinný album…fotografie
– strata obľúbenej hračky (plyšový macko)
– vianočné ozdoby
– zvláštna kategória sú tzv. asociačné predmety
– symbolické predmety, kt. si pozostalý pri strate milovanej osoby ponecháva (napr. šperky)

Strata bezpečia

– strata niekoho ..niečoho môže predstavovať stratu bezpečia
– pri presťahovaní sa na iné miesto
– pri vykradnutí bytu – „už sa tam nikdy nebudem cítiť bezpečne“
– Strata symbolických predmetov asociovaných s bezpečím napr. u detí – detská prikrývka, hračka a pod.

Ďalšie formy materiálnych strát
Komunitná materiálna strata

Aj komunita / spoločnosť môže strácať v dôsledku napríklad:
– prírodné pohromy a katastrofy
– industriálne katastrofy
– civilizačné katastrofy
– vojny

Krízová intervencia v prípade materiálnej straty

– V žiadnom prípade by krízový intervent nemal devalvovať stratu a jej význam pre klienta napríklad: „Bože, veď sa nič také nestalo, kúpiš si
novú“.
– Snaha vyhovoriť niekomu jeho smútok krízu len prehlbuje a zhoršuje.
– Pre efektívnu krízovú intervenciu potrebujme poznať symboliku strateného predmetu.

Krízoví intervent by sa teda pri materiálnej strate mal zamerať na:
– Rozpoznanie významu a dôležitosti straty pre daného jedinca – čo predmet pre klienta symbolizoval.
– Identifikáciu ďalších (súvisiacich strát), ktoré sa ku strate objektu viažu.
– Pomoc pri akceptácii straty (vhodné je podporiť klientov ku rozprávaní o danom objekte a okolnostiach straty t.j. poskytnúť dostatok priestoru
a času na „vyrozprávanie sa“.
– Exploráciu emócií (pocity viny, silná závislosť, smútenie).
– Normalizáciu reakcií (pocity hanby, že otravujú s takou banalitou – Krízoví intervent odpovedá na stratu významu, ktorý daný predmet
pre klienta mal a že je dobré tieto pocity verbalizovať a dať im priechodnosť).
– Podpora odpútania sa od strateného objektu.
– Počítať s individuálnymi rozdielmi – trvanie je rôzne u rôznych klientov.

Pridaj komentár