Meditácia manželov Hoxarovcov 2019 08. 09.

Meditácia manželov Hoxarovcov:
Mt 25, 1-13
„Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘
Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘
Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.““

Pre mňa má toto podobenstvo skrytý význam. Prvý zmysel je to, že Ježiš rozpráva o tom, aké bude nebeské kráľovstvo v budúcnosti. Mnohé podobenstvá rozprávajú o tom, ako prežívať kráľovstvo teraz. Môžu byť napríklad o živote v novej zmluve, na rozdiel od starej zmluvy. Ale toto podobenstvo hovorí o nebeskej skúsenosti Ježišových poslucháčov, ktorá ešte len má prísť.

Tie panny, ktoré čakajú na ženícha, sú ľudia, ktorí čakajú na príchod Ježiša. Ale Ježiš teraz je so svojimi poslucháčmi, takže toto podobenstvo je o ich čakaní na Ježišov návrat. Čakajú už tak dlho, že všetci zaspia. Ježiš hovorí o smrti ako o spánku. Tie panny sú ľudia, ktorí čakajú tak dlho, že zomrú pred Ježišovým návratom.

Niektoré z nich sú pripravené na Ježišov príchod. Majú zásobu oleja, ktorý je symbolom Ducha Svätého. Toto sú ľudia, ktorí zomrú vo viere. Kým žili, pripravili sa na ten moment, keď ich Ježiš zobudí. Keď sa potom zobudia, Duch Svätý v nich sa teší na stretnutie s Ježišom. Oni s Ním už majú nebeskú skúsenosť. Ostatní nežijú svoje životy s večnosťou v mysli. Neprijímajú Ducha Svätého, ani nemajú vzťah s Ježišom, a tak zomrú bez viery. Keď sa zobudia, hľadajú Ducha Svätého, aby mohli byť prijatí Ježišom v nebi. Ale zatiaľ čo Ho zháňajú, Ježiš sa vráti, a potom je už neskoro. Sú vymknutí. Ježiš hovorí: “Nepoznám vás.” Toto nie je odmietnutie vzťahu, pretože tam nikdy vzťah ani nebol. Je to proste len vyslovenie pravdy.

Takže je veľmi dôležité prijať Ducha Svätého a mať vzťah s Ježišom už teraz. Nikto nevie kedy zomrie, takže to neodkladajme. Možno zomrieme skôr, než sa Ježiš vráti. Potom sa ale zobudíme a privíta nás Ježiš pri svojom návrate. To, čo zviažeme na zemi, bude zviazané aj v nebi, tak sa zaviažme s Ježišom vo viere. To, čo rozviažeme na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Tak neodmietajme vzťah s Ním, kým sme tu na zemi. Budeme ho potrebovať, keď sa Ježiš po nás vráti.

Žiješ už dnes so zasľúbením večnosti vo svojej mysli? Ako by si mohol dnes zlepšiť svoj vzťah s Ježišom? Predstav si, že už je veľmi neskoro, a ty proste už musíš ísť spať. Ako sa budeš cítiť v hodine smrti? Bude tam pokoj a radosť z toho, že len zaspávaš a neskôr ťa zobudí Ježiš? Prečítaj si príbeh o pannách znovu, pomaly, niekoľkokrát. Uvedomuj si svoje pocity. Cítiš útechu alebo obavu? Čo ti tvoje emócie hovoria o tom, čomu veríš vo svojom srdci?

Pridaj komentár