Al-Anon 21. apríl

Al-Anon

„V Svojpomocnej skupine Dvanástich krokov si veľmi postupne uvedomujeme vnútorný význam jeho duchovného učenia. Veľa z neho vieme už od detstva, od rodičov a z náboženskej výchovy. Napriek tomu zisťujeme, že medzi tým, čo sme sa naučili a tým, ako to aplikujeme do svojho každodenného života, je veľká priepasť.

V Skupine objavujem dve prekážky, ktoré mi bránili v tom, aby som videl hodnotu a útechu duchovného prístupu: sebaospravedlňovanie a samospravodlivosť. To prvé mi poskytuje rozhodujúcu istotu, že mám vždy pravdu; to druhé ma drží vo falošných predstavách, že som lepší ako ostatní.

Pripomienka na dnešný deň

Skupina ponúka svoje efektívne „čaro“ v tom, že nám pomáha prekonať poškodenie, ktoré sme získali vďaka samoospravedlňovaniu a samospravodlivosti: Skúmajte svoje motívy. Aké odpovede by som dal, keby som sa zastavil uprostred takéhoto zdôvodňovania a opýtal sa samého seba: „Prečo to robím? Je toto ospravedlňovanie naozaj čestné? Sú to naozaj racionálne dôvody pre moje činy?“

Modlitba

„Modlím sa za pokrok, ktorý je možný vtedy, keď som k sebe bezvýhradne úprimný. Na tomto základe môžem postaviť dobrý život.“

Myšlienka

„Ak si múdry, mal by si byť múdry k sebe …“ (Príslovia)“

Pridaj komentár