Práca ženy 

Deň sedemdesiaty štvrtý

„Naše materiály na stránkach www.malespirituality.org slúžia mnohým ženám. Pomáhame im porozumieť mužom, ktorí sú prítomní v ich živote, a taktiež nájsť tie témy, ktoré sa týkajú ich ako žien. Pred ženskou duchovnou zviedavosťou a neustálou túžbou rásť vždycky cítim pokoru. Väčšiny akcií, ktoré usporadúvame a ktoré sa týkajú náboženstva, sú dobrovoľnícke, zaoberajú sa otázkami, ako pomôcť sám sebe, opierajú sa o čítanie či majú spoločenský charakter, sa najmenej z dvoch tretín účastnia ženy a prinajlepšom z jednej tretiny muži.

Západná kultúra ženy podporuje – a niekedy núti – k omnoho väčšej práci na vnútornom živote než mužov. Ak nedisponujete vonkajšou mocou, obrátite sa v hľadaní vlastnej moci dovnútra a v mnohých kultúrach sa táto vnútorná moc stala najsilnejšou stránkou žien. V porovnaní s mužmi pôsobia ženy nepochybne dojmom, že majú omnoho vyrovnanejší pomer k emóciám, slzám, dotykom, sociálnym zručnostiam, k rozhovorom o vnútorných stavoch a k udržovaniu vzťahov. Tým pádom majú obrovský náskok, čo sa chápania duchovných vecí týka. Preto taktiež muži musia v istom zmysle najskôr svoju „domácu úlohu“, než môžu ženy začať dobiehať. Cieľom je rozvíjať mužov i ženy tak, aby dokázali byť skutočnými partnermi.

Kto z ľudí, ktorých poznám, či je to muž, či žena, je skutočne v styku so svojím vnútorným životom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov

Pridaj komentár