Al-Anon 16. marec

Al-Anon

„Prijatie a kapitulovanie sú dva postoje, ktoré otvárajú dvere životu podľa Dvanástich krokov v Svojpomocnej skupine. Napriek tomu ich väčšina z nás dosahuje len veľmi ťažko. Bez ohľadu na naše zmýšľanie o tom, ako veľmi nás život bil, stále sa pridŕžame myšlienky, že prijatie a kapitulovanie sú akýmsi beznádejným vzdaním sa, akousi charakterovou slabosťou. Nie je to tak! Prijatie znamená jednoducho naše priznanie, že existujú veci, ktoré nemôžeme zmeniť. Ich prijatie dáva bodku za našimi márnymi zápasmi a oslobodzuje naše myšlienky a energiu k práci na veciach, ktoré sa dajú zmeniť. Kapitulovanie znamená opustiť vlastnú vôľu a prijať Božiu vôľu a Jeho pomoc.

Pripomienka na dnešný deň

Nemusím prijať neustále utrpenie, ktoré sprevádza závislosť, či problémovosť človeka. Nepoddám sa vrtochom a machináciám závislého, či človeka s problémom. Nikto nemôže zdeformovať moje myslenie, ak to nedovolím.

Modlitba

“Bože, pomôž mi prijať zodpovednosť za nájdenie lepšieho spôsobu života prostredníctvom toho, že sa vzdám Tebe a Tvojmu vedeniu.”

Pridaj komentár