Al-Anon 15. marec

Al-Anon

„Keď som v Skupine začínal, vnímal som stretnutia len ako miesto, kde sa môžem zbaviť svojich problémov. No onedlho som sa naučil, že sťažovanie na svoje trápenie a nedôstojné správanie spôsobuje, že sa znova vynárajú vo väčšej sile a sú znepokojujúcejšie. Toto mi bolo zrazu jasné, keď som počul ostatných členov, ako okupovali čas a pozornosť skupiny nedôstojnými a biednymi sólovými nárekmi nad zlým správaním závislého. Viem, že to nebolo “uplatňovanie programu Skupiny”. Učím sa vyložiť nedostatky iných zo svojej mysle a konštruktívne rozmýšľať o uplatňovaní myšlienok Skupina vo svojom živote.

Pripomienka na dnešný deň

Do Skupiny chodím preto, aby som sa zbavil sebaľútosti a rozhorčenia a nie preto, aby sa ich sila ešte zvýšila a tak ma zničila. Chodím tam, aby som sa naučil, ako ostatní riešili svoje problémy, aby som túto múdrosť mohol aplikovať do svojho vlastného života.

Modlitba

“Prosím Boha, aby mi nedovolil zväčšovať svoje problémy tým, že si ich budem neustále pripomínať”.“

Pridaj komentár