Al-Anon 11. marec

Al-Anon

“Beda tomu, kto je sám, lebo keď padne, nemá nikoho, kto by mu pomohol.”

„Počas dní aktívnej závislosti sa každý problém javil ako taký veľký, že ma to celkom premáhalo. Bola to tá najdôležitejšia vec na svete. Bola to úplná katastrofa. Vládla hystéria. Musel som vedieť, že mimo toho existuje reálny svet – zdravý, normálny spôsob života. Ale to bolo ďaleko za mnou, kým som zápasil s mojimi každodennými porážkami a zúfalstvom. Teraz, keď som našiel Skupinu, pozerám sa na svoje problémy s lepším vnímaním ich rozmerov a rovnováhy. Vidím problémy, ktoré sú horšie ako tie moje, ktoré moji priatelia zo Skupiny zvládajú s rovnováhou a celkom vyrovnaní. Takto sa moje ťažkosti zmenšujú na normálnu veľkosť; viem, že si s nimi poradím.

Pripomienka na dnešný deň

Teraz, keď som v Skupine, nie som už viac sám. Naučil som sa utešovať a povzbudzovať iných a to mi dáva čerstvý prístup k mojim vlastným problémom. Môžem pomáhať iným a oni môžu pomáhať mne.

Myšlienka

“Beda tomu, kto je sám, lebo keď padne, nemá nikoho, kto by mu pomohol.”

(Múdrosť Šalamúnova – Apokryfy)“

Pridaj komentár