Al-Anon 27. február

Al-Anon

Každý je sám zodpovedný za to, aby “našiel sám seba”!

„Ak budem na stretnutiach pozorne počúvať a sústredene čítať literatúru Svojpomocných skupín Dvanástich krokov, nakoniec získam nový pohľad, ktorý potrebujem. Keď sa budem pýtať: “Prečo pije, keď vie, že to škodí jemu aj jeho rodine?” V skutočnosti tým myslím: “Ako môže ospravedlňovať to, čo robí?” a zároveň posudzujem, na čo nemám nijaké právo. Skupina ma učí, že závislí nevie o svojom nutkaní o nič viac ako ja. A viem, že kvôli tomu trpí aj on. Nebudem mrhať čas a energiu na to, aby som to vyriešil. Sústredím sa na to, aby som zistil, prečo robím to, čo robím.

Pripomienka na dnešný deň

Snaha analyzovať, prečo druhý človek zotrváva v deštruktívnom správaní, mi nemôže pomôcť dostať sa z mojich vlastných problémov. Môžem ich prekonať len tým, že svoje myšlienky nasmerujem na seba a budem čeliť vlastným chybám a učiť sa, ako sa môžem zlepšiť. Závislý nie je môj problém. Môj problém som ja.

Myšlienka

“Hoci majú všetci ľudia rovnaký osud, každý jednotlivec si musí sám vyriešiť svoju osobnú záchranu… Vzájomne si môžeme pomáhať nájsť zmysel života… Ale v konečnom dôsledku je každý zodpovedný za to, aby “našiel sám seba”. (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)“

Pridaj komentár