Al-Anon 23. február

Al-Anon

“Odpútaj sa!” To nám hovoria v Svojpomocnej skupine Dvanástich krokov. To neznamená, že odpútame samých seba, svoju lásku a súcit od človeka s problémom. Odpútanie v zmysle Svojpomocnej skupine Dvanástich krokov znamená uvedomiť si, že sme jednotlivci. Nemáme morálnu povinnosť niesť zodpovednosti človeka  problémom.

Odpútanie od problémov spôsobených nutkavou závislosťou nám ukazuje zbytočnosť zakrývania závislého, udržiava nás v tom, aby sme tomu statočne čelili, bráni nám v tom, aby sme sa hanbili alebo ospravedlňovali za situácie, ktoré sme nespôsobili. Keď sa nám to podarí, budeme mať nový pocit slobody a sily.

Pripomienka na dnešný deň

Nedovolím, aby som sa stal citovo zapojeným do záležitostí, o ktoré by som sa nemal znepokojovať. Nebudem sa pliesť do urovnávania ťažkostí niekoho iného, nech mi je akokoľvek drahý a blízky. Odpútanie je podstatné pre každý zdravý vzťah medzi ľuďmi. Každý z nás je slobodný jednotlivec a nemôže nikoho ovládať.

Myšlienka

“Či ty, žena, vieš, či zachrániš muža? Alebo či ty, muž, vieš, či zachrániš ženu? Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh povolal.” (Prvý list Korinťanom)

Pridaj komentár