Archív značiek: Tí hore

Hľadanie spravodlivosti

Deň deväťdesiaty

„Ľudia trpiaci útlakom či chudobný poznávajú každý deň, že súčasný systém nie je spravodlivý. Keď budú usilovať o spravodlivosť, majú len málo čo stratiť, získať však môžu veľa. Tí, kto stoja na vrcholných miestach, podporujú bez výnimky status quo. Prečo by nie? Im sa vypláca. „Zakonzervovať“ systém, ktorý človeka vyniesol tam, kde je, sa snaží každý. Bez empatie k tým, ktorých Ježiš nazval „najmenšími z bratov a sestier“, bude naša politika na ľavici i pravici odrážať len rôzne vlastné záujmy a o skutočné spoločné dobro sa bude starať len málo.

Počínajúc Exodom a momentom, kedy sa Jahve stotožnil s zotročenými Izraelitmi, je Písmo konzistentné v tom, že uprednostňuje spodnú vrstvu spoločnosti ako nevyhnutný východzí bod. Akákoľvek iná časť spoločnosti má príliš mnoho vecí, ktoré musí chrániť, a nie je schopná počuť ani hovoriť to, čo je nevyhnutné pre spoločné dobro.

Akú duchovnú cenu som zaplatil za to, aby som sa stal jedným z tých hore?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 114.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #StatusQuo #TíHore