Archív značiek: Snaha

Paulo Coelho – Rukoväť Bojovníka Svetla 59.

„Každý Bojovník Svetla je dôveryhodný.
Dopúšťa sa chýb, občas si pripadá dôležitejší, než skutočne je. Ale neklame.
Keď usadne ku ohňu, rozpráva sa so svojimi druhmi a družkami. Vie, že jeho slová zotrvajú v pamäti Vesmíru ako doklad toho, čo si myslí.
A Bojovník uvažuje: „Prečo toľko hovorím, keď často nedokážem spraviť to, čo hovorím?“
Srdce odpovedá: „Pokiaľ verne hájiš svoje názory, musíš sa vynasnažiť, aby si žil v súlade s nimi.“
A pretože si Bojovník myslí, že je tým, o čom hovorí, nakoniec sa v tom, čo hovorí, taktiež zmení.“