Archív značiek: Kvas

Soľ a kvas

Deň sto trinásty

„Ježiš povedal, že jeho nasledovníci by mali byť „soľou zeme“ (Mt 5; 13), ale nesmieme zabúdať, že soľ nie je jedlo samotné – len dodáva jedlu chuť. Ježiš taktiež povedal, že by sme mali byť kvas v chlebe (Mt 13; 33), ale nesmieme zabúdať, že kvas nie je celý chlieb – v skutočnosti je skrytý vo vnútri, hoci v ňom celom pôsobí, ako povedal Ježiš. Človek sa diví, odkiaľ sa vôbec vzal nápad, žeby mal morálku presadzovať Najvyšší súd. Tieto postupy sa zdajú byť v rozpore s Ježišovými metódami.

Keď cirkev funguje ako malá komunita pevne ukotvených a oddaných veriacich, potom postupne premieňa ako životy svojich členov, tak aj svet, bez toho aby sa pritom musela paktovať s mocou a peniazmi. Z menšinového postavenia tichej, ale poctivej mravnosti sme schopní žiť a hlásať evanjeliový životný štýl – a to je dosť „soli a kvasu“ na záchranu sveta pred jeho vlastnou smrťou a sebadeštrukciou.

Poznám niekoho, kto je „soľou“? Čo ho ňou činí?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 137.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov #SoľZeme #Kvas