Archív značiek: Bojovník nesie sám zodpovednosť za svoje kroky

Paulo Coelho – Rukoväť Bojovníka Svetla 51.

„Bojovník vie, že žiadny človek nie je ostrov.
Nemôže bojovať sám; nech je jeho plán akýkoľvek, závisí na iných ľuďoch. Musí prediskutovať svoju stratégiu, žiadať o pomoc a – vo chvíľach oddychu – mať u ohňa komu rozprávať príbehy z bojov.
Nepripustí však, aby si ľudia plietli jeho kamarátstvo s neistotou. Jeho činy sú zjavné, jeho plány tajné.
Bojovník svetla tancuje so svojimi druhmi, ale zodpovednosť za svoje kroky na nikoho neprenáša.“