Finančná gramotnosť

Rezerva /

Živnosť

V oblasti finančnej gramotnosti považujeme za potrebné sa venovať nasledujúcim oblastiam:

 • Rozpočet
 • Rezerva
 • Dôchodok
 • Poistenie
 • Investovanie
 • Fire – Finančná nezávislosť
 • Základné pojmy z ekonómie

V týchto samotných skupinách je potom na mieste rozviesť problematiku a vysvetliť množstvo pojmov. Základné pojmy pre prehľadnosť uvádzame tu:

Rozpočet:

 • Spôsoby plánovania
 • Plán (Týždenný / Mesačný / Ročný / Strednodobý / Dlhodobý / Životný)
 • Ako usporiť
 • Ako navýšiť príjem
 • Filozofia (F. sporenia / F. investovania / F. Fire / F. zodpovednosti)

Priemerná hrubá mzda za rok 2020 bola 1 133 .
Superhrubá mzda bola 1 531,8 €.
Čistá mzda bola 866,19 €.

70% ľudí zarobí menej ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve.
50% Slovákov má vyššiu hrubú mzdu ako 1 009 . Táto hodnota znamená mediánový stred, teda polovica zamestnancov na Slovensku má čistú mzdu pod 779,21 €.
10% zamestnancov u nás má hrubý plat menej ako 653 €. To je v čistom 529,49 €.

Pre rok 2020 bola stanovená minimálna hrubá mzda 580 €. Čistý minimálny príjem zamestnanca je 478,28 €.