Finančná rezerva

V oblasti finančnej gramotnosti má finančná rezerva podobné miesto ako v gramotnosti základnej zastáva čítanie a písanie.

V skratke Pointou finančnej rezervy je:

MAŤ FINANČNÚ REZERVU A NIKDY JU NEPOUŽIŤ!!!

Znie Vám to zvláštne niečo hodnotné mať a nepoužívať to? Hneď Vám vysvetlím v čom spočíva ten fígeľ.

Príklad prvý

Minimálna super hrubá mzda v roku 2021 bola pre 1. stupeň náročnosti práce 842,28 €, minimálna hrubá mzda bola 623,00 € a minimálna čistá mzda bola 580 €.

Mzda prišla Jožkovi Makovi na účet 7. deň v mesiaci.

580 €
VÝPLATA

Jožko Mak si nastavil trvalí príkaz, aby mu 8. deň v mesiaci odišlo na sporiaci účet 58,00 €

58 €
ODLOŽIŤ

Jožko Mak potom žije a platí svoje živobytie z toho, čo zostane. Teda zvyšných 90% z čistej mzdy, čo v tomto prípade znamená 522 €

522 €
ŽIVOBYTIE

Jožko Mak je človek šikovný a necháva si posielať tieto finančné prostriedky na sporiaci účet už 30. mesiac po sebe.

30
MESIACOV

Tento mesiac ku 8. dňu má na svojom sporiacom účte sumu 1740,00 €. To je práve trojnásobok jeho mzdy.

1740 €
VYTVORENÁ REZERVA

Jožko Mak práve dosiahol minimálnu finančnú rezervu trojnásobku jeho mzdy.