Archív kategorií: Beh

pulzová frekvencia pri behu

Maximálna pulzová frekvencia (PF max.)

PF max. môžeme počítať podľa Cooperovho vzorca, ktorý nezohľadňuje rannú pulzovú frekvenciu a je určený skôr ľuďom, ktorí robia fyzické aktivity zo zdravotných dôvodov – vypočítané pásma PF max sú všeobecne nižšie. Počíta sa nasledovne:

220 – vek

Druhá možnosť výpočtu PF max. je:

210 – (0,5 x vek) – (0,05 x aktívna hmotnosť)

Tretia možnosť výpočtu PF max. je vzorec podľa Karvonena. Vypočítané pásma sú vyššie. Tento výpočet je vhodný pre tých, ktorí robia pohybové aktivity z dôvodu športu či zvyšovania – zlepšovania fyzickej kondície. U mužov počítame nasledovne:

(220 – vek – PF kld) x 100% + PF kld

U žien, v dôsledku obecne vyššej pulzovej frekvencie, sa pripočítava cca. 7%, pre ľahšie počítanie ale je možné vychádzať zo vzorca:

(230 – vek – PF kld) x 100% + PF kld

Štvrtý spôsob výpočtu PF max. je nasledovný:

208 – (0,7 x vek)

Tu je príklad výpočtu pre muža vo veku 31 rokov o hmotnosti 90 kg: 1. príklad: PF max. = 220 – vek = 220 – 31 = 189
2. príklad: PF max. = 210 – (0,5 x vek) – (0,05 x aktívna hmotnosť) = 210 – (0,5 x 31) – (0,05 x 59) = 191,55
4. príklad: PF max. = 208 – (0,7 x vek) = 208 – (0,7 x 31) = 186,3

Prechod medzi rýchlou chôdzou a behom. Oba spôsoby môžu dosahovať 8 min / km čo je rýchlosť 7,2 km/h

Výpočet optimálneho bežeckého tempa: pre mužov
(220 – vek – hodnota kľudovej tepovej frekvencie) x 0,82 + hodnota kľudovej tepovej frekvencie = (220-31-70)*0,82+70=167

(220 – vek – hodnota kľudovej tepovej frekvencie) x 0,65 + hodnota kľudovej tepovej frekvencie = (220-31-70)*0,65+70=147

Dve základné hodnoty. Jednu máme pre rozklusanie sa a záverečný výklus. Druhú pre hlavnú tréningovú časť.

ZATIAĽ NEDOKONčENÉ…

Behy

Ultramaratón

Tieto behy delíme zvyčajne na bežné ultramaratóny a ultra trail.

Ultra trail

takto sa nazýva ultramaratón, ktorý sa beží po nespevnenom povrchu, turistických trasách, horských, či lesných chodníkoch.

Spartathlon

Beh typu ultramaratón o dĺžke 264 km medzi Aténami a Spartou. Najrýchlejší dosiahnutý čas je 20:25:00 z roku 1984. Kvalifikačné predpoklady:
– dokončiť beh min. o vzdialenosti 100 km pod 10 hodín (10:30 ženy)
– zabehnúť min. 120 km za 12 hodín (110 km ženy)
– dokončiť beh na 100 míľ (161 km) pod 22:30 hod (24 hodín ženy)
– zabehnúť min. 180 km beh do 24 hodín (170 km ženy)
– zúčastniť sa behu na 200 – 220 km a dokončiť ho do 29 hodín (30 hodín ženy)