Day to daily little thought v. 1.00 (Dennodenné premýšľania)

Rozjímanie – Meditácia – Úvaha – Zamyslenie – Modlitba

TAKÉ NIEČO

10. 01. 2023 – Úvaha

Začínam niečo nové. Nový rok so sebou samým. Nezačiatkový začiatok starého mladého človeka v jednom z ďalších a ďalších po sebe plynúcich dní. Deň po dni, dennodenne. Zavŕtaný hlboko v sebe samom. Hlavou i srdcom, zavŕtaný kúsok po kúsku menej v hlave a viacej v srdci. Viacej v srdci zavŕtaný a menej v sebe samom. Dnešok nie je začiatkom ničoho! Alebo áno? Azda… ÁNO! Teraz sa to začína, nebadáte? Už klíči. Nikým nevidené. Vyháňa korene a stonku a listy. Ešte biele. Nedotknuté svetlom.

Pridaj komentár