Veda: Sociálna práca

Sociálna práca / Veda / Definícia / Teória / Prax / Predmet / Cieľ / Metóda

SP ako vedný odbor musí mať ako predpoklad opodstatnenosti svojej existencie a rozvoja definované atribúty – charakteristiky:

 • Predmet
 • Metódy
 • Definíciu
 • Poznatky
 • Vzťah s príbuznými a ostatnými vednými disciplínami
 • Dejiny myslenia (teórie, filozofické východiská, etické princípy), výskumu a praktickej činnosti
 • Pojmový aparát – terminológiu
 • Paradigmu

Sociálna práca ako vedný odbor skúma:

 • sociálne javy,
 • proces vzniku sociálnych javov,
 • vývoj sociálnych javov,
 • možnosti riešenia sociálnych javov
 • možnosti prevencie sociálnych javov,
 • metódy sociálnej práce,
 • metodiky sociálnej práce.

Sociálna práca rozvíja metódy a metodiky sociálnej práce.

Sociálna práca vytvára modely sociálnej práce.

Človeka charakterizuje ako subjekt v praxi sociálnej práce. Človeka charakterizuje ako objekt z pohľadu sociálneho výskumu.

Uplatňuje poznatky vedných disciplín, je bezprostredne spätá s vlastnou špecifickou praxou, zdrojom a objektom jej poznatkov je najmä jej prax.

Pridaj komentár