Vďačnosti 8.

Ježišu,
ďakujem Ti za dnešok,
lebo nemusel prísť…
ďakujem Ti za Tvoju márnotratnú štedrosť,
lebo presahuje moju márnotratnú nemiernosť…
ďakujem Ti za zdravie,
lebo som mohol byť chorý…
ďakujem Ti za pokoj v srdci,
lebo nepokoja na okolí je mnoho…
ďakujem Ti za Teba samého v mojom srdci,
že som Ťa po toľkých rokoch konečne zbadal…
ďakujem Ti za Tvoje vedenie,
že mi v každý moment ukazuješ Cestu a nie som tak úplne stratený…
ďakujem Ti za Tvoje zázraky v mojom živote,
že si živý a dobrý Boh…
ďakujem Ti za ľudí okolo mňa,
že v nich môžem Tebe prejavovať lásku…
ďakujem Ti za dar povolania,
že môžem byť, po dvadsiatich rokoch túžby, tam, kde ma chceš mať…
ďakujem Ti za predstavených a ich otvorenosť,
že znášajú moje hlúposti s trpezlivou láskou.
Amen.

Pridaj komentár