Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na sobotu 27.11. 2021.

„Ježiš používal podobenstvá, aby ľuďom pomohol vidieť tak na fyzickej úrovni, ako aj na duchovnej úrovni. Keď v Matúšovi 13 povedal učeníkom o rozsievačovi, učeníci sa pýtali, prečo hovorí v podobenstvách. Odpovedal, že niektorí ľudia nevidia a nepočujú. To hovorí o ľuďoch, ktorí vidia len fyzicky. Ale sú aj iní, ktorí vidia a počujú duchovne a rozumejú svojím srdcom a sú uzdravení. V evanjeliovom čítaní Ježiš povedal podobenstvo o figovníku a všetkých stromoch. Keď prídu listy, je to znamenie, že leto je blízko; prichádzajú dobré časy. Použil toto podobenstvo, aby ukázal, že keď vidíme zmeny na zemi, môžeme vedieť, že nebeské kráľovstvo je blízko. Problémom pre nás je, že sa zdá, že všetky pozemské zmeny vytvárajú zložité okolnosti. No aj v týchto veciach môžeme mať radosť z poznania dobrého posolstva, ktoré má prísť. Pavol povedal, že celé stvorenie vzdychá ako v pôrodných bolestiach a čaká na zjavenie Božích detí (Rimanom 8, 22). Opäť tu máme dobrý výsledok z ťažkých okolností. Pri pôrode príde po ťažkých chvíľach radosť z príchodu nového bábätka.

„Tieto veci“, o ktorých Ježiš hovoril, boli konflikty medzi národmi, zemetrasenia, hladomory a veci ako covid. Nebesá boli ovplyvnené a ľudia boli vystrašení katastrofami, ktoré sa diali. To je fyzická perspektíva. Duchovná perspektíva je, že všetky tieto veci znamenajú, že žijeme v posledných časoch; v dňoch pred Ježišovým návratom. Všetky tieto desivé veci poukazujú na jeho návrat. Kráľovstvo nebeské sa blíži. Je to ako keď sa listy objavia na figovníku; vieme, že sa blíži leto. Vidíme len fyzickú perspektívu a bojíme sa? Alebo uvidíme duchovnú perspektívu a budeme sa radovať, že Ježišov návrat je bližšie. Môžeme sa pozrieť na naše ťažké okolnosti a požiadať Ducha Svätého, aby nám ukázal dobrý výsledok, ktorý nás čaká? Keď to pochopíme, máme nádej.“

Pridaj komentár