Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na nedeľu 29.08. 2021.

„Dnes máme tri čítania, ktoré dokonale opisujú tri rôzne rozpoloženia ľudského srdca, a to, ako môžu byť ovplyvnené slovami, a aký vplyv majú tieto slová na spoločnosť. Keď čítam správy, som šokovaný z toho, aké množstvo krutých, skorumpovaných a bezcitných režimov existuje vo svete. Ďakujem Bohu, že ja aj moja rodina žijeme v spoločnosti, ktorá je bezpečnejšia, pokojná a súcitnejšia ako množstvo ostatných. Táto spoločnosť sa takou nestala náhodou, a nie je vylúčené, že by sa mohla zlepšiť, alebo aj ostať taká istá. každá spoločnosť sa vyvíja podľa vzťahov, ktoré majú ľudia sami so sebou, s inými a s Bohom. A týmto vzťahom zas vládne množstvo individuálnych ľudských sŕdc, a ich duchovné zdravie. Teda tvoja vlastná duchovná cesta má vplyv na spoločnosť, v ktorej žiješ. Takže aké sú tri rôzne rozpoloženia ľudského srdca?

Prvé je opísané v čítaní z Knihy Deuteronómium. Izraeliti majú srdcia otrokov. Nemajú žiadnu vlastnú morálku, takže si prirodzene vyberajú hriešne spôsoby. Nerobia to len vtedy, keď sa boja Boha, alebo nejakej inej autority, a keď je tento strach väčší ako túžba uspokojiť svoje vlastné potreby. Keď populácia nejakej spoločnosti nemá žiadnu osobnú morálku, je nevyhnutné, aby mali autority dostatočnú moc, a tak zabránili anarchii. To je to, prečo Izraeliti potrebovali Boží Zákon, ktorý by nahradil panovanie Egypta. V spoločnosti otrokov sa každý stará sám o seba. Takže je ľahké vidieť, ako sa vyvíjajú tieto kruté, bezcitné a skorumpované režimy. Množstvo ľudí je v skutočnosti spokojných, keď žijú pod takýmto režimom; nemajú síce žiadnu slobodu, ale aspoň sú v bezpečí pred inými ľuďmi, pokiaľ poslúchajú autority. Slová Zákona kontrolujú prirodzené túžby ľudského srdca, a budujú usporiadanú spoločnosť. Zákon Izraelitov bol drsný, ale nevyhnutný. Otrocké spoločnosti sú prirodzené v rôznych autoritatívnych alebo radikálnych náboženských režimoch. 

Ďalšie rozpoloženie srdca, ktoré nazývame sirotské srdce je opísané v čítaní z Matúšovho evanjelia. Toto je čas novej zmluvy, kedy Boh už nechce ovládať svoje deti zákonom. Namiesto toho im dáva dva dary – slobodu a vedenie. Sirotské srdce je slobodné, ale nemá žiaden vzťah s Bohom ako s milujúcim Otcom, ktorý by mu ponúkol vedenie. Takže v sirotskej spoločnosti sa síce môžeš cítiť dobre, ale môžu nastať vážne dôsledky pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení týmito slobodnými rozhodnutiami. Sirotské spoločnosti majú veľmi silný zmysel pre osobnú slobodu, a táto osobná sloboda prevažuje nad zodpovednosťou za druhých. Takže je ľahké vidieť, ako sa dejú bezcitné a bezohľadné veci. Napríklad keď je sloboda výberu tehotnej matky cenená viacej ako zodpovednosť za jej nenarodené dieťa, takáto spoločnosť podporuje potraty. Alebo keď je osobná sloboda vybrať si sexuálnu identitu cenená viacej ako fyzické pohlavie, potom bude spoločnosť týchto ľudí povzbudzovať, aby išli na operáciu a zmenili sa. Takéto veci budú mať vplyv na všetky ich vzťahy. Ale keď je ktokoľvek zranený touto slobodnou voľbou, musí byť ticho alebo bude trpieť odmietnutie spoločnosti. Otrocké spoločnosti budú oponovať a bojovať proti ľuďom so sirotským srdcom a naopak. Je to nevyhnutné, pretože jedni sa boja dôsledkov slobody a druhí sa boja dôsledkov straty slobody. Sirotské spoločnosti sú bežné v mnohých častiach sveta, a sloboda môže byť lepšia ako otroctvo, ale sloboda nie je nikdy taká dobrá ako láska. V sirotskej spoločnosti slová jednotlivých ľudí formujú kultúru tejto spoločnosti, či už je to na dobré alebo na zlé. 

Čítanie z Jakubovho listu opisuje zrodenie Božích detí. Takíto ľudia majú aj slobodu, aj vedenie Boha ako milujúceho Otca. Ježiš takúto spoločnosť nazval Božím kráľovstvom. Vo svete neexistuje táto spoločnosť fyzicky, ale členovia Kráľovstva sú všade. V tejto duchovnej spoločnosti je kľúčom láska. Slová lásky od Boha uzdravujú srdcia otrokov aj sirôt. A slová lásky Božích detí uzdravujú ich rodiny, miesta, kde pracujú ale aj celú spoločnosť. Osobná morálka slobody, spolu so zodpovednosťou za ostatných buduje duchovnú spoločnosť, ktorá je bezpečná, súcitná a slobodná. Takže rozhodnutie stať sa Božím dieťaťom je oveľa viac ako len osobná voľba. Je to naša časť Kristovho víťazstva nad svetom. Je to naša úloha v Kristovej misii urobiť všetko nové. Je to jediné riešenie v neustálom, a inak nevyriešiteľnom konflikte medzi otrockou a sirotskou spoločnosťou. Prináša pokoj na zem a priazeň všetkým ľuďom, presne ako sľúbil anjel, keď sa Ježiš narodil.“

Pridaj komentár