Finančná rezerva – príklady

Príklad druhý

Prostredný mediánový hrubý plat bol v roku 2020 práve 1081 eur, to znamená, že polovica ľudí zarábala menej ako túto sumu a polovica ľudí zarábala viac ako túto sumu. Superhrubá mzda pri mediánovom príjme je 1461,49 €

Čistá mzda:828 €
Hrubá mzda: 1081 €
Superhrubá mzda: 1461,49 €
Na živobytie: 746 €

Mesačne si odloží 82 eur. Odkladá si 30 mesiacov. Ako rezervu má 2460 eur, čo je trojnásobok platu.

Príklad tretí
Približne 10 % pracujúcich dostalo v roku 2020 svoju mzdu vo výške, ktorá nepresiahla 714 eur v hrubom.

Čistá mzda: 570 €
Hrubá mzda: 714 €
Superhrubá mzda: 965 €
Na živobytie: 513 €

Mesačne si odloží 57 eur. Odkladá si 30 mesiacov. Ako rezervu má 1710 eur, čo je trojnásobok platu.

Príklad štvrtý
Pre lepšie počítanie budeme počítať s hrubou mzdou vo výške 1000 eur

Čistá mzda: 772,89 €
Hrubá mzda: 1000 €
Superhrubá mzda: 1352 €
Na živobytie: 695 €

Mesačne si odloží 77 eur. Odkladá si 30 mesiacov. Ako rezervu má 2310 eur, čo je trojnásobok platu.

Pridaj komentár