Myšlienka

„Jeden z dôvodov, prečo bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú a stredná trieda zápasí s dlhom, je, že sa o peniazoch učia doma, a nie v škole. Väčšina z nás sa o peniazoch naučí od rodičov.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 20

„Dobre sa uč, aby si si mohol nájsť dobrú firmu, u ktorej budeš pracovať.“
„Dobre sa uč, aby si našiel dobrú firmu, ktorú kúpiš.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 22

„Dôvod, prečo nie som bohatý, je že mám vás – deti.“
„Dôvod, prečo musím byť bohatý, je – mám vás – deti.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 22

„Keď dôjde na peniaze, neriskujte, hrajte to bezpečne.“
Naučte sa zvládať riziká.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 22

„Náš dom je naša najväčšia investícia na naše najväčšie aktívum.“
„Môj dom sú pasíva a pokiaľ je váš dom vašou najväčšou investíciou, máte problém.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 22

„Je rozdiel byť chudobný, a byť bez peňazí. Byť bez peňazí je dočasné, byť chudobný je večné.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 23

„Na peniazoch nezáleží.“
„V peniazoch je sila.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 23

„Nepracujem pre peniaze! Peniaze pracujú pre mňa!“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 23

„Ľudský život je zápas medzi nevedomosťou a osvietením.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 52.

„Nauč sa používať svoje emócie k premýšľaniu a nepremýšľaj pod tlakom emócií.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 54.

„Vzdajte sa myšlienky pracovať pre peniaze, namiesto toho sa naučte, ako peniaze nechať pracovať pre vás.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 55.

„Tŕnité miesto (v ktorom je väčšina ľudí chytená) je náš strach a naša chamtivosť. Vstúpiť do svojho strachu a konfrontovať svoju chamtivosť, svoje slabosti a svoje strádanie, to je cesta von. Cesta von vedie prostredníctvom mysle tak, že si svoje myšlienky vyberáme.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 55.

„Zamestnanie je len krátkodobé riešenie dlhodobého problému.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 55.

„Väčšina ľudí má na mysli len jeden problém, a to krátkodobý. Sú to účty na konci mesiaca. Ich život teraz riadia peniaze, alebo, aby som sa lepšie vyjadril, strach a neznalosť peňazí.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 55.

„Neustále počujem:
– Všetci predsa musia pracovať.
– Boháči sú gauneri.
– Zoženiem si novú prácu.
– Zvýšenie platu si zaslúžim.
– So mnou sa orať nebude.
– Tá práca sa mi páči pretože je istá.

Namiesto toho aby sa pýtali:
– Nechýba mi tu niečo?“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 56.

„Bohatí vedia, že peniaze sú ilúzia, tak ako je mrkva ilúziou pre somára. Len zo strachu a chamtivosti si miliardy ľudí myslia, že peniaze sú skutočné a tým udržujú ilúziu peňazí pohromade. Peniaze sú výmysel, domček z kariet stále stojí len vďaka ilúzii, presvedčeniu a nevedomosti más.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 56.

„Čím skôr zabudnete na výplatu, tým ľahšie to budete mať. Umývajte mozog, pracujte zadarmo a čoskoro vám myseľ ukáže spôsoby, ako si zarobiť omnoho viacej peňazí, než by vám ktokoľvek kedykoľvek vôbec mohol ponúknuť.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 57.

„Lekcia druhá: Prečo vyučovať finančnú gramotnosť?“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 59.

„Vo veku štyridsať sedem rokov som odišiel do dôchodku, Mojej žene bolo tridsať sedem. Dôchodok neznamenalo prestať pracovať. Pre mňa a moju ženu to znamená, že s výnimkou nepredvídateľnej katastrofickej zmeny, naše bohatstvo automaticky rastie. Máme veľký náskok pred infláciou a pritom môžeme pracovať alebo aj nemusíme. Domnievam sa že to je to, čím sa rozumie sloboda.
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 61-62.

„Je to ako keď zasadíte strom. Mnoho rokov musíte stromček zalievať, až vás jedného dňa viac nepotrebuje, jeho korene sú dostatočne hlboko. Potom vám strom poskytuje tieň k vášmu potešeniu.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 62.

„Robí mi starosti, že sa príliš veľa ľudí sústreďuje na peniaze a nie na svoje najväčšie bohatstvo, to jest na vzdelanie. Keď budú ľudia schopní sa prispôsobiť, keď budú mať otvorenú myseľ a budú sa učiť, budú bohatnúť viac a viac napriek zmenám. Ak si však budú myslieť, že peniaze vyriešia ich problémy, mám obavu, že pôjdu po krkolomnej ceste.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 63

„Peniaze bez finančnej inteligencie sú peniaze, ktoré rýchlo zmiznú.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 63.

„Teší ma, že ľudia sú bohatší a bohatší, chcem len upozorniť, že z dlhodobého hľadiska nejde o to, koľko si zarobíte, ale koľko si udržíte a koľkým generáciám to vydrží.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 63.

„Prvé pravidlo:
Musíte poznať rozdiel medzi aktívami a pasívami a vedieť kupovať aktíva. Pokiaľ chcete byť bohatý, je to to jediné, čo musíte poznať. Je to prvé a jediné pravidlo.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 64.

„Bohatí ľudia získavajú aktíva. Chudobný a stredná trieda získava pasíva, ale myslia si, že sú to aktíva.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 65.

„KISS Keep It Simple Stupid – Nechaj to jednoduché hlupák.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 65.

„Inteligentný človek zamestnáva ľudí, ktorí sú chytrejší než on.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 79.

„Kedykoľvek učiteľ povedal: „Keď nebudete mať dobré známky, neuspejete v skutočnom svete,“ pozdvihli sme obočie.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 79.

„Kedykoľvek nám bolo povedané, aby sme nasledovali predpísané pravidlá a neodkladali sa od predpisov, mohli sme vidieť ako školstvo v skutočnosti bránim tvorivosti.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 79.

„Dodnes sa so mnou ľudia hádajú a že mať vlastný dom je aktívum.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 81.

„Viem že pre mnoho ľudí je to ich sen a ich najväčšia investícia a že vlastniť svoj dom je lepšie než ho nemať. Jednoducho ponúkam alternatívny pohľad na toto populárne dogma.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 81.

„Akonáhle dôjde na peniaze, silné emócie majú sklon znižovať finančnú inteligenciu, viem z vlastnej skúsenosti, že peniaze spôsobujú, že skoro každé rozhodnutie je citové.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 81.

„Pohľad na finančnú bilanciu môjho bohatého otca nám povie, prečo bohatí bohatnú. Kolónka aktív vytvára viac než dostatočný príjem na pokrytie výdajov a nadbytok je opäť investovaný do kolónky aktív. Aktíva neustále rastú a preto príjem, ktorý sa tým vytvára rastie s nimi výsledok je: bohatí bohatnú!“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 85.

„To, že ľudia považujú svoj domov za investíciu, a filozofia, že vyšší príjem znamená, že si môžete kúpiť väčší dom alebo viac míňať, je základom dnešnej zadĺženej spoločnosti.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 86.

„Proces väčšieho míňania vrhá rodinný do väčších dlhov a do väčšej finančnej neistoty, keď sú povýšení vo svojej práci a dostávajú pravidelne pridané. Je to riskantný život spôsobený s nedostatočným finančným vzdelaním.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 86.

„Bohatstvo je: „koľko dní je človek schopný prežiť“ alebo inak: „keby som dnes prestal pracovať, ako dlho by som dokázal žiť.“ Buckminster Fueller
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 89.

„Na rozdiel od čistej hodnoty, čo je rozdiel medzi vašimi aktívami a pasívami, ktoré sú naplnené našim drahým smetím a názormi akú majú veci cenu, dáva táto definícia možnosť vyvinúť skutočne presný spôsob merania. Teraz môžem zmerať a o reálne vedieť, kde si stojím, pokiaľ ide o môj cieľ stať sa finančne nezávislým.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 89.

„Bohatstvo sa meria tým, koľko peňazí zarobia vaše peniaze, teda našou finančnou schopnosťou prežiť.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 89.

„Bohatstvo je množstvo peňazí, ktoré vyteká z kolónky aktív v porovnaní s kolónkou výdajov.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 89.

„Bohatí kupujú aktíva.
Chudobní Majú iba výdaje.
Stredná trieda kupuje pasíva a považuje ich za aktíva.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 90.

„Lekcia tretia: Hľaď si svojho!“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 91.

„Väčšina ľudí pracuje pre všetkých ostatných okrem seba. Najskôr pracujú pre majiteľov firmy, potom pre štát prostredníctvom daní a nakoniec pre banku, ktorá im dáva hypotéku.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 94.

„Tajomstvo číslo 3 bohatých ľudí znie: „hľaď si svojho.““
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 94.

„Medzi vašou profesiou a vaším biznisom je veľký rozdiel.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 95.

„Profesia zakladateľa McDonald’s bola vždy rovnaká bol predavač.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 95.

„Ale medzitým, ako predával, jeho biznisom bolo zhromažďovanie nehnuteľností, ktoré produkujú príjem.“
Kiyosaki, R.: Bohatý otec, chudobný otec; str. 96.

Problém so školou je že sa z vás často stane to čo študujete… Takže príliš veľa ľudí zabudne hľadieť si svojho. celý život strávia tým že sa starajú o niekoho iného a tým pomáhajú tejto osobe zbohatnúť. aby sa človek finančne zabezpečil musí si hladiť svojho. Váš biznis sa točí okolo kolónky activex Namiesto toho aby sa točil okolo kolónky príjmov. Ako už bolo povedané pravidlo číslo jeden je poznať rozdiel medzi aktívami a pasívami a kupovať aktíva bohatý sa sústreďujú na svoje aktíva zatiaľ čo všetci ostatní sa sústreďujú na svoje výsledovky.96
Udržujte nízke výdaje znížte pasíva a vytrvalo stavajte pevný základ Active. 97
Nové auto stratí skoro 25 percent z ceny ktorú zaplatíte v okamihu Kedy ho pustíte v predajňu. Autá nie sú skutočné aktíva. 97
Takže Aký druh aktív navrhujem aby ste vy alebo vaše deti získali? V mojom svete spadajú správne aktíva do niekoľkých rôznych kategórii:

 1. biznis, ktorý nevyžaduje moju prítomnosť., vlastním ho, Ale je riadený a vedený inými ľuďmi. Pokiaľ musím v biznise pracovať potom to nie je biznis. Je to moje zamestnanie.
 2. Akcie
 3. obligácie
 4. investičné fondy
 5. nehnuteľnosti ktoré vytvárajú príjem.
 6. dlhopisy
 7. honoráre z intelektuálneho majetku ako je hudba písaný text patenty.
 8. čokoľvek iného čo má cenu vytvára príjem alebo stúpa na cene a je možné to hneď predať. 98

Získavajte také aktíva ktoré miluješ. Pokiaľ ich nebudeš milovať nebudeš sa o ne starať.98
Páči sa mi páči sa mi v spoločnosti zakladať nie ich prevádzkovať. Takže zvyčajne nakupujem akcie malých spoločností a niekedy dokonca spoločnosť založím a uvediem ju na trh. Na akciách začínajúcich spoločností je možné zarobiť veľké bohatstvo a ja toto hru milujem. Mnoho ľudí má strach z malý spoločnosti a považuje ich za rizikové. Rizikové sú to je pravda. Ale riziko je vždy menšie pokiaľ milujete to do čoho investujete a rozumiete tomu a viete hrať. Pokiaľ sa týka malých spoločností mojej aj investičná stratégia je dostať investíciu späť do jedného roku. Naproti tomu moja stratégia v nehnuteľnostiach je začať v malom a vymieňať nehnuteľnosti za väčšie a obťažovať v platenie daní zo zisku. Tak to hodnota nesmierne rastie zvyčajne si nehnuteľnosť ne ponechám dlhšie než sedem rokov.99

Nikomu by som nedoporučoval založiť spoločnú pokiaľ to skutočne nechce spraviť. Nájdi na úspech sú skutočne malé Takže len vtedy kedy máte skutočnú túžbu mať svoj vlastný podnik svoju vlastnú spoločnosť Land treatise porúčam len vtedy to odporúčam.99
Vyhovoril hľaďte si svojho Mám na mysli budujte a udržujte tie kolónku aktív silnú.. Akonáhle tam raz dostanete peniaze nikdy nedovolíš že odísť. Veď je to takto Berte to takto: Akonáhle peniaze vstúpia do vašej kolónky aktív, stanú sa vašimi zamestnancami najlepšia vec na peniazoch je že pracujú 24 hodín denne môžu pracovať mnoho generácií.99

Ponechajte si svoje zamestnanie, buďte svedomitý tvrdo pracujte tvrdo pracujúci zamestnanci ale budujte svoju kolónku aktív.100

S rastúcimi peňažnými tokmi si budete môcť kúpiť luxus. Dôležitý rozdiel je v tom že bohatí ľudia si kupujú luxus až nakoniec, zatiaľ čo chudobní a stredné vrstvy majú sklon kupovať luxus ako prvý. Chudobní a stredná trieda často kupujú luxusné veci, akými sú veľké domy diamanty, kožušiny, klenoty a lode pretože chcú vyzerať ako boháči. Vypadajú ako bohatý, Ale v skutočnosti sa sa dostávajú do väčšieho a väčšieho dlhu.100

Baróni, šľachta, vyššia stredná trieda, dlhodobo bohatí ľudia, neskôr budovali svoje aktíva. Až príjem vytvorený aktívami umožnil kúpiť luxus.100

Chudobní a stredná trieda platí za luxus svojím vlastným potom krvou a pozostáva z čoho určenou pre deti.100

Lekcia 4 história daní a moc korporácií101

Počúval som od svojho bohatého tatina ako hovorí či štátny zamestnanci sú smička lenivých zlodejov a mojich urobím tatino hovorieval že boháči sú chamtiví gauneri ktorí by mali platiť vyššie dane názory oboch strán sú cenné. 105

Buď chytrý a nebudú s tebou toľko postrekovať. Keď vieš že máš pravdu Nebojíš sa bojovať109

Mnoho zamestnávateľov si myslíš že radiť svojim zamestnancom aby si nezradili svojho škodí ich vlastnému biznisu. Pre niektorých jedincov to určite platí Ale pokiaľ sa to týkalo mňa Stal sa zo mňa lepší zamestnanie keď som sa sústreďoval na svoj biznis a budoval aktíva. Mal som cieľ. Chodil som skoro do práce pracoval svedomito a zarábal pokiaľ možno čo najviac peňazí aby som mohol začať investovať do nehnuteľností.110

Bol to inšpirujúce tak strašne som sa chcel dostať späť cez zamestnanca že som pracoval viac nie menej.110

Finančné i.q. Sa skladá z poznania štyroch rozsiahlych odborných oblastí:

 1. účastníctvo. účtovníctvo nazýva finančná gramotnosť. Životne dôležitá schopnosť Pokiaľ chcete vybudovať impérium. čím väčšiu máte zodpovednosť za viac peňazí ty väčšia je nutná presnosť inak sa dom zrúti. Toto je ľavá strana mozgu alebo aj detaily. finančná gramotnosť je schopnosť čítať a rozumieť finančným údajom. táto schopnosť vám dovolí rozpoznať slabé A silné stránky akéhokoľvek biznisu.
 2. investovanie.
  Investovanie je podľa mňa náuka o zarábaní peňazí peniazmi. patrí sem stratégia a vzorce Toto je pravá strana mozgu alebo aj kreatívna časť.
 3. porozumenie trhu.
  Náuka o o ponuke a dopyte. je nutné poznať technické a pekný trhu, ktoré riadia emócie. hráčka Elmo dátum Vianoc v roku 1996 je príklad technického čiže emočne riadeného trhu,
  Ďalším bežným faktorom je fundamentálny alebo aj ekonomický zmysel investície. dáva alebo nedáva investícia zmysel na základe súčasných trhových podmienok. 111
 4. .
  Zákon využitie korporácie založenej na technických znalostiach účet účtovníctva A prvú môže napríklad pomôcť exkluzívnemu nárastom človek ktorý vie o daňových výhodách a ochrane ktoré poskytujú korporácie môže zbohatnúť omnoho rýchlejšie než ten kto je zamestnanec alebo jediný vlastník malého podniku Je to taký rozdiel ako medzi človekom ktorý ide pešo a človekom ktorý letí platí to predovšetkým vtedy pokiaľ začneme pokiaľ sa začne jednať o bohatstvo z dlhodobého hľadiska.
  A) daňové výhody

Bohatí peniaze vytvárajú117

„My všetci, včítane mňa, máme jedno spoločné. máme nesmierny potenciál a sme obdarení darmi. nič menej nás jedna vec brzdí, A to väčšia či menšia pochybnosť o sebe samých. nebrzdí nás ani tak nedostatok technických informácií, ako skôr nedostatok sebadôvery. niekto je ovplyvnený viac Niekto menej.“ 118

“ Akonáhle dokončíme školu, väčšina z nás si uvedomí, že nerozhodujú vysokoškolské tituly alebo známky. V skutočnom svete, mimo akademickú pôdu, je potrebné niečo iné než obyčajné diplomy. Domnievam sa dám že sa tomu hovorí odvaha guráž, opovážlivosť, byť pánom situácie, smelosť, odvaha, mazanosť, trúfalosť, neústupnosť a brilantnosť. Tento Faktor, nech už ho nazývame akokoľvek rozhodne v dnešnom zmysle slová o budúcnosti jedinca viac než známky v škole.“ 118

Nadmerný strach a pochybnosti o sebe seba samého najviac potlačujú osobného génia. 118
Môže mi prasknúť srdce, keď vidím, že študenti poznajú odpovede, Ale chýba im guráž, aby Podľa týchto odpovedí jednali.118
V Skutočnom svete skôr uspejú odvážny než inteligentný. 118

Náš finančný génius potrebuje ako technické znalosti tak odvahu Pokiaľ je strach príliš veľký, geneze je potlačený. Dovoľte svojmu géniovi premeniť strach dosť silu a brilanciu brilantnosť. 118

Otázka: Prečo by som sa mal starať o svoju finančnú gramotnosť?
Odpoveď: aby ste mali viac možností! 119

Radšej budem zrušený z toho, že zarábam milióny, než si robiť starosti, že nedostanem vyšší plat.119

Prečo teda obťažovať a vyvíjať svoje finančné IQ? Pretože keď to spravíte, viete nesmierne prosperovať. A keď to neurobíte, toto časové obdobie bude strašné. Bude to doba Kedy môžete pozorovať, ako niektorí ľudia idú smelo dopredu, zatiaľ čo iní sa zubami nechtami držia hnijúcich záchranných kruhov.119

Staré myšlienky sú ich najväčším pasívnom. Stopa sivá len preto že nedokážu rozpoznať,, myšlienka alebo spôsob, Akými sa niečo robilo, bolo aktívom včera, ale včerajšok už pominul.120

Svet nám neustála zájsť o spätnú väzbu, rovnaká ako stolna hra. Mohli by sme sa v mnohom mu mnohému naučiť, sme sa lepšie naladili.121

Hra cashflow bola stvorená tak, aby poskytla každému hráčovi spätnej väzby. It 7. je dať vám možnosť vybrať si.121
Jej cieľom

Ľudia ktorí sa dostanú z jeho závodu najrýchlejšie sú ľudia ktorí rozumejú číslam a majú kreatívne finančné myslenie. Dokážu rozpoznať rôzne finančné možnosti.121

Finančná inteligencia jednoducho znamená viac možností. Počasie LAN príležitostí neponúkajú, pokiaľ sa vám príležitosti neponúkajú, čo môžete spraviť pre zlepšenie svojho finančného postavenia? pokiaľ dám príležitosť spadne do Lona, nemáte peniaze banka s vami nechce hovoriť, čo ešte môžete spraviť aby ste získali onú príležitosť, ktorá by pracovala vo váš prospech? pokiaľ sú vaše predpoklady zlé chybné, a to s čím počítate, sa neuskutočnilo, ako môžete premeniť citrón na milióny? pojem finančná inteligencia. Ani sa tak nejedná o to, čo sa deje, ale z koľkými finančnými riešeniami dokážete prísť, aby ste citrón tie milióny premenili. Ide o to, ako ste tvorivý v riešenie finančných problémov.123

Väčšina ľudí pozná len jedno riešenie: tvrdo pracovať, šetriť a požičať si. 123

Peniaze nie sú skutočné. Chudobní ľudia a ľudia strednej triedy pracujú pre peniaze. Bohatý peniaze robia. Čím viac si myslíte, že peniaze sú skutočné, tým horšie ich budete zarábať. Pokiaľ dokážete pochopiť myšlienku, že peniaze nie sú skutočné, rýchlejšie zbohatnete. Čo sú peniaze keď nie skutočné? sú to, Na čom sa dohodneme, Že sú.123

Najmocnejšie aktívum ktoré všetci máme je naša myseľ ide dobre vycvičená dokáže stvoriť nesmierne bohatstvo a zdalo by sa že okamžite… Nevie cvičená myseľ Však taktiež dokáže stvoriť nesmiernu chudobu ktorá trvá ďalšie životy tým že sa predáva ďalším generáciám.124

„Preto investujem do svojej finančnej inteligencií a vyvíjal najmocnejšie aktívum ktoré mám. Chcem byť s ľuďmi, ktorí idú odvážne dopredu. Nechcem byť tie s tými, Kto zostáva pozadu.“ 124

Dám vám jednoduchý príklad, ako sa tvoria peniaze… Prišla kríza… Domy, ktoré kedysi stáli 100 tisíc dolárov, boli teraz za 70 tisíc dolárov. Miesto toho aby som nakupoval v miestnej realitnej kancelárii, začal som nakupovať v kancelárii konkurzného správcu alebo na schodoch súdov. Na týchto miestach bolo niekedy možné kúpiť 75 tisíc dolárov dom za 20 tisíc dolárov a menej. Od priateľa som si za 200 dolárov požičal na 90 dní 2000 dolárov, ktoré som dal právnemu zástupcovi na stôl ako platbu v hotovosti. Zatiaľ čo prebiehalo vybavovanie právnych náležitostí, vytlačil som inzerát, že predávam 75 tisíc dolárov vidom za 60 tisíc dolárov a že platba v hotovosti nie je nutná. Telefón zvonil neustále. Perspektívny záujem Savia záujemcovia boli vyhodnotení a Akonáhle som legálne nadobudol majetok, všetci záujemcovia si mohli dom prehliadnuť. Silná odbyt. Šiel na odbyt. Bol predaný za niekoľko minút. Požiadal som o 2500 dolárov- poplatok za vybavenie úradných záležitostí, ktoré nový majiteľ rád zaplatil. Tu jednanie prevzala správna spoločnosť správcovská spoločnosť. Svojmu Priateľovi som vrátil 2000 dolárov spolu s 200 dolármi navyše. On bol šťastný, kupec domu bol šťastný, právny zástupca bol šťastný a ja som bol šťastný. Predal som dom, ktorý mastav 20000 za 60 tisíc. Kupec mi vystavil dlžný úpis v hodnote 40 tisíc dolárov, ktorý išiel do kolónky aktív. Celková pracovná doba 5 hodín 124-125

„Pracuj aby si sa učil Nepracuješ za peniaze.“ 141

„If You Want To Be Rich and and Happy, Don’t Go to School?“ „Pokiaľ chcete byť šťastný a bohatý, nechoďte do školy?“ 142 Názov knihy

„Tu sa hovorí „najpredávanejší“ autor. Nie „najlepšie píšuci autor“.“ 142

„Svet je plný chytrých, talentovaných, vzdelaných a nadaných ľudí. Každý deň ich stretávame. Sú všade okolo nás… Smutná pravda je, že veľký talent nestačí.“ 143

„“Už len jedna zručnosť ich delí od Veľkého bohatstva.“… Táto fráza znamená, že väčšina ľudí sa len potrebuje naučiť a zvládnuť ešte jednu zručnosť a ich príjem vyskočí geometrickým radom.“ 142

„Finančná inteligencia je súčinnosť účtovníctva, investovania, marketingu a zákona. Skombinujte tieto štyri technické zručnosti a zarábanie peňazí pomocou peňazí bude ľahšie.“ 142

„Pokiaľ sa jedná o peniaze, jediná zručnosť, ktorú ľudia poznajú, je tvrdo pracovať.“ 142

„Vstúpil som do námornej pechoty aby som sa naučil lietať.“ 144 „V skutočnosti som sa chcel naučiť veličiny jednotkám.“ 145

„V škole a na pracovisku je populárny názor „špecializácia“. Potrebujete sa „špecializovať“, aby ste zarobili viac peňazí alebo boli povýšený.“ 144

„Vzdelaný otec veril, že školy odmeňujú ľudí, ktorí študujú viac a viac o stále sa zmenšujúcom predmete štúdia… Bohatý otec ma povzbudzoval aby som robil pravý opak: “ musíš vedieť od každého trochu.““ 144

„Učiť sa prostredníctvom „prelínania““ 145

„Istota zamestnania znamenala pre môjho vzdelaného otca všetko. Pre môjho bohatého otca učiť sa znamenalo všetko.“ 145

„Najobtiažnejšie privedenie spoločností je organizovať ľudí.“ 145

„Bohatý otec mi vysvetlil, akú cenu má naučiť sa viesť mužov do nebezpečných situácií: „Teraz sa musíš naučiť vodcovstvu… Keď z teba nebude dobrý vodca, strelia ťa do chrbta, tak ako v obchode.““ 146

„Jedna stará fráza hovorí: „Job ( zamestnanie) je skrátka“ Just over broke“ – totálne na mizine“.“ 146

„Väčšina pracujúcich“ žije v medziach svojich prostriedkov“, pretože v školách sa nepovažuje finančná inteligencia za inteligenciu. Znamená to že ľudia pracujú a platia účty.“ 146

„Zamestnanci pracujú len toľko aby nedostali vyhadzov, a zamestnávatelia platia len toľko, aby zamestnanci neodišli.“ Keď sa pozrieme na mzdové tarify väčšiny firiem, pravdepodobne priznáme, že tento výrok má v sebe trochu pravdy.“ 146-147

„Väčšina zamestnancov sa nikam nedostane. Robia to čo ich naučili robiť:“ zohnať si isté zamestnanie.“ väčšina pracujúci sa zameriava na prácu kvôli platu a výhodám, ktorých odmeňujú z krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého pohľadu To má často katastrofálne následky.“ 147

„Mladým ľuďom namiesto toho odporúčam, aby si našli prácu skôr kvôli tomu, čo sa naučia, než kvôli tomu, koľko si zarobia. a aby si zistili, Aké schopnosti chcú získať, skôr než si vyberú konkrétnu Profesiu, než uviaznu v krisom závode.“ 147

„Akonáhle sa človek dostane do procesu, bude celý život platiť účty, bude ako malý škrečok, ktorý behá na šľapacom kolese. Chlpaté nožičky bežia ako závod, koleso sa zúrivo otáča, ale príďte druhý deň a škrečok je stále na rovnakom mieste: úžasné zamestnanie.“ 147

Film Jerry McGuire – pozrieť si.

„Vycúvať z obchodu tomu sa hovorí“ výčitky nakupujúceho“. Sú to tieto pochybnosti, ktoré nás dostanú.“ 165

„Pochybnosti a cynizmus spôsobujú, že väčšina ľudí je chudobných a hrá bezpečne. Skutočný svet len čaká, aby ste boli bohatí. Len vaše pochybnosti vás budú držať v chudobe… Dostať sa z krycieho závodu je technický jednoduché. Nie je k tomu potrebné vysoké vzdelanie. Väčšinu ľudí však mrzačia pochybnosti.“ 165

„Cynici nikdy nevyhrajú. Tvrdá pochybnosť a strach robia z človeka cynika. Cynici kritizujú a víťazi analyzujú.“ 165

Kritika zaslepuje, zatiaľ čo analýza oči otvára. 165

Analýza dovoľuje víťazom vidieť to, k čomu sú kritici slepí, a dovoľuje vidieť príležitosti, ktoré všetkým ostatným unikajú. Nájsť to, čo ľuďom uniká, je kľúčom k akémukoľvek úspechu.165

Výborný správca nehnuteľností je kľúčom k úspechu v nehnuteľnostiach. Nájsť dobrého správcu je pre mňa dôležitejšie nehnuteľnosť. Dobrý správca často počuje o výhodných ponukách ešte skôr než obchodníci s nehnuteľnosťami, čo ho činí ešte cennejšie. 166

“ slová“ Nechce sa mi“ zaisťujú kľúč k tvojmu úspechu.“ pretože ani mne sa nechce opravovať záchody, spočítal som si ako kúpiť viac nehnuteľností A ako sa rýchlejšie dostať z krycieho závodu. 166

Keď teda budete mať pochybnosti a obavy, Spravte to, čo urobil Sanders svojmu malému kuriatku. Usmažte ho. 168

Dôvod 3.: Lenivosť
“ zaneprázdnení ľudia sú často najlenivejší.“ 168

“ Často sa stretávam s ľuďmi ktorí sú príliš zaneprázdnení a nestačia sa starať po svoje bohatstvo. Potom sa ďalší ľudia ktorí sú príliš zaneprázdnení a nemajú čas sa starať o svoje zdravie. Príčina je rovnaká. Sú zaneprázdnení a zaneprázdnený zostanú A vy sa vyhli niečomu čomu sa nechcú postaviť tvárou v tvár. Nikto im to nemusí hovoriť. Hlboko v sebe To vedia. Keď ich na to upozorňujete často reagujú nahnevanú a podráždene.168

Najobvyklejší a najbežnejšia podoba lenivosti je lenivosť taká že človek neustále niečo robí. 168

Ako túto lenivosť vyliečiť? odpoveďou je trocha chamtivosti. 168

mnohý z nás sme boli vychovávaní s myšlienkou, že chamtivosť alebo túžba je niečo zlé. “ chamtiví ľudia sú zlí,“ hovorila moja maminka. napriek tomu všetci v sebe máme túžbu po pekných, nových alebo vzrušujúcich veciach. takže, aby rodičia udržali u deti tieto emocionálne túžby pod kontrolou, našli spôsob, ako ich potlačiť pocitom viny.
“ myslíš len na seba. nevidíš, že Máš súrodencov?“ bolo jedna z obľúbených frází mojej mamnky. alebo:“ čo to chceš Ja by som ti kúpil? “ bola obľúbená veta môjho otca“ Myslíš si, že kradneme? Myslíš si, peniaze rastú na strome? nie sme boháči, vieš?“
Neboli to ani tak slová, ale nahnevaný pocit viny ktorý ktorý slová sprevádzal, ktoré ma štvali. 168

Alebo opačný pocit viny bol:“ aby som ti to mohol kúpiť, obetujem pre teba svoj život. Kupujem ti to, pretože som ako dieťa takúto možnosť nikdy nemal.“ 169

Bohatý otec slová“ nemôžem si to dovoliť“ zakázal.169

Bohatý otec chcel aby jeho Deti hovorili ako si to môžem dovoliť?“ zdôrazňujem auto tak zdôvodňoval to tak že slová“ nemôžem si to dovoliť“ blokujú mozog. Prestanete premýšľať. Slová“ ako si to môžem dovoliť?“ mozog otvárajú. Nútia k premýšľaniu a hľadaniu odpovedí. 169

Hlavne však bohatý tatino cítil, že slová“ nemôžem si to dovoliť“ sú lož. 169 aj duša to vie.“ ľudská duša je nesmierne mocná. Vie že dokáže čokoľvek.“ keď máte lenivú myseľ, ktorá hovorí“ nemôžem si to dovoliť,“ vybuchne vo vás vojna. Vaša duša sa hnevá A vaša lenivá myseľ musí túto lož obhajovať. duša kričí“ Poďme do toho ideme do toho ideme do posilňovne a začať zacvičíme si.“ ale lenivá myseľ hovorí:“ ale ja som unavená. Už som dnes tvrdo pracovala.“ alebo duša povie“ už je mi z tej chudoby nanič musím niečo urobiť a zbohatnúť.“ lenivá myseľ na to odpovie:“ bohatí ľudia sú chamtivci okrem toho to stojí príliš mnoho námahy. Nie je to bezpečné. Môžem prísť o peniaze. Už aj tak driem ako osol. Už tak mám dosť práce. Len sa pozri čo dnes večer musím spraviť. Môžem chce aby to bolo zajtra ráno hotové“169

Nemôžem si to dovoliť“ taktiež navodí pocit smútku a bezmocnosti ktorá vedie k zúfalstvu a často k depresiám. Apatia je Ďalšie slovo.169

Prístup: „ako si to môžem dovoliť?“ vytvára silnejšiu myseľ a dynamického ducha.169

Problém ktorý dnes pociťujem je že milióny ľudí majú pocit viny že sú chamtiví. Je to staré podmieňovanie z detstva.170

Ako teda poraziť lenivosť Odpoveď znie s trochou chamtivosti človek by si mal sadnúť a položiť si otázku Čo z toho budem mať Keď budem zdravý sexi a dobre vypadať Alebo ako by vypadal môj život keby som už nikdy nemusel pracovať alebo čo by som robil keby som mal všetky peniaze ktoré potrebujem?“ 170

Ale pamätajte si čo povedala myš Oldo Douglas Michal Michael vo filme Wall Street“ chamtivosť je správna“ Bohatý otec to povedal trochu inak: pocit viny je horší než chamtivosť. Vina okráda Telo o ducha.“ Podľa mňa to najlepšie povedala Rooseveltová“ Eleanor:“, Spravte to čo zo srdca pokladáte za správne-. Pretože vás aj tak vždycky budú kritizovať. Odsúdia vás, keď to urobíte, a keď to neurobíte, odsúdia vás tiež. 170

Dôvod číslo 4: Zlozvyky.
Naše životy viac poznamenajú naše zlozvyky než naše vzdelanie. 170

Sebe zaplatím ako prvému dokonca skôr než zaplatím vláde… moja kolónka Aktiv je pre mňa omnoho dôležitejšia než vláda. Nejde o to ako Ale prečo takže prečo odpoveďou je motivácia. kto si myslíte že bude hlásiť tichšie že sa bude hlásiť hlasnejšie sťažovať keď im nezaplatím ja alebo moji veritelia? prosím veritelia budú určite protestovať hlasnejšie než vy. Vy by ste asi neprotestoval vôbec keby ste si nezaplatil. Takže potom čo zaplatím sebe, tlak aby som zaplatil dane a ostatných veriteľov je taký veľký, že ma núti hľadať iné spôsoby príjmu. Tlak platiť namotivuje. Prijal som ďalšie zamestnanie, záložňa dáš o spoločnosti, obchodovať s akciami-, čokoľvek, len aby na mňa tí chlapci chlapíci nejak mali. Len aby na mňa tí chlapci chlapíci nejak celý neja čali. tlak spôsobil že som viac pracoval donútil ma premýšľať A celkovo Som bol aktívnejší a chytrejší keď sa jednalo o peniaze. Keby som si zaplatil ako poslednému necítil by som žiadny tlak ale zároveň by som bol na mizine. Takže vás motivuje strach z vlády alebo iných ľudí ktorým dlžíte peniaze. 171 – 172

Ľudia Ako šéfovia manažéri výber sebe daný vymáhači domáci si so mnou pohrávajú celý život len preto že nemám dobré peňažné zvyky.172

Ako 40 kg slaboch ktorému kúpnu piesok do tváre172

Dôvod číslo 5: Domýšľavosť
Domýšľavosť sa rovná Ego Plus nevedomosť173
To čo viem mi zarobí peniaze To čo Neviem mal peniaze pripravuje Zakaždým keď som bol domýšľavý som stratil peniaze. Pretože keď som domýšľavý skutočne si myslím že to čo nepoznám nie je dôležité.173

Niečo som že mnoho ľudí používa aroganciu aby zakryli svoju vlastnú nevedomosť. 173

Keď Viete že niečo neviete začnite sa vzdelávať tak že nájdete odborníka v danom odbore alebo nájdite knihu na dané téma. 173

Ako začať?
“ by som povedal že som z bohatol ľahko ale nie je to tak“ 177

 1. Moje myslenie by malo presahovať realitu: sila ducha. keby ste sa spýtali väčšiny ľudí, či chceli byť bohatí alebo finančne nezávislý, odpovedal mi áno, ale potom nastúpi realita. cesto sa zdá byť príliš dlhá a vedie Cez hory a doliny. je ľahšie iba pracovať pre peniaze a prebytky dať maklérovi. 178

Dôvod alebo cieľ je kombináciu chcem a nechce sa mi ľudia sa ma pýtajú Aké sú moje dôvody k tomu aby som bol bohatý Je to kombinácia hlbokého emocionálneho chcem a nechce sa mi 178
Nechce sa mi pracovať celý život
Nechce sa mi usilovať o toho o čo usilovali moji rodičia to jest nájsť si prácu a dom na okraji mesta
Nechcem byť zamestnanec
Nechcem si budovať kariéru na úkor rodiny
Nechcem celý život tvrdo pracovať aby mi väčšinou s plodom mojej práce neskôr niekto vzal
179

Chcem byť slobodný
Chcem cestovať po svete
Chcem žiť životný štýl ktorý sa mi páči
Chcem to robiť kým som mladý
Chcem byť jednoducho voľný
Chcem byť pánom svojho času a svojho života
Chcem aby peniaze pracovali pre mňa
179


 1. Denne sa Rozhodujem: sila voľby. To je hlavný dôvod prečo Ľudia chcú žiť v slobodnej krajine. Chceme mať možnosť vybrať si.
  179

Najskôr investujte do vzdelania jediné aktívum ktoré v skutočnosti máte je vaša myseľ najsilnejší nástroj nad ktorým máme nadvládu.

Pridaj komentár