Báseň

Prečo sa vraciaš do večera?
Znie nemý tieň
v oranžovom svetle
pouličných lámp.

Aha tamtá bliká
ako kúsok smútku,
ako koniec ticha.

Prečo sa vraciaš do večera?
Zrak sa zrakom
odvracia sa inam.
Pach dávno odznelého ohňostroja
odnáša útržky rozhovorov.
A ďaleký zhon kvílivo uniká tam,
niekde opodiaľ.

Prečo sa vraciaš do večera?
Tlejúce lístie v pomýlenom období
mieša sa s detským smiechom, ktorý
márne hľadá snehovú vločku.

Kráčaš kaleidoskopom
v odtieňoch vôní,
zvukmi spomienok,
a tieňov dneška.

Možno nie ty sa vraciaš doň, lež on do teba.

Pridaj komentár