Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 03.02. 2021.

Streda 3.2.2021

Je tu paradox. Boh je láska, ale pretože neovláda tých, ktorých miluje; stále hrešia. Boh však aj vykupuje. On nájde spôsob, aby z bolesti zapríčinenej hriechom vyšlo niečo dobré a autor listu Hebrejom objavil toto tajomstvo. Všetko samozrejme závisí od perspektívy. Jeden človek vidí Boha ako niekoho, kto riadi ľudský život. Tento človek reaguje na bolesť tým, že predpokladá, že Boh by jej mohol zabrániť, keby chcel, ale nerobí to. Tento človek považuje Boha za nedbanlivého, krutého alebo jednoducho ľahostajného ku svojej bolesti. Vo svojom srdci odmieta autoritu takéhoto Boha alebo stráca dokonca aj vieru, ktorú mal. Ako vidíme opakovane v Starej zmluve, ľudia nemôžu milovať Boha, ktorý sa im javí ľahostajný. Iný človek vidí Boha ako dobrého Otca a seba ako malé dieťa. Žiadne trojročné dieťa nechce byť kontrolované rodičmi; je to pre neho bolestivé. Napriek tomu naďalej verí v lásku svojich rodičov, aj keď sa prostredníctvom disciplíny učí správať slušne. Rovnakým spôsobom môžeme bolestivé okolnosti považovať za príležitosť niečo sa od nášho Otca naučiť; a potom môžeme poďakovať nášmu milujúcemu Otcovi za to, že nás tvárou v tvár svetu vybavil pokojom v srdci.

Jedného dňa Ježiš učil vo svojej miestnej synagóge; hovoril s autoritou. Ľuďom z mesta sa to nepáčilo a boli pohoršení. Pokladali Ježiša za menejcennejšieho; koniec koncov poznali ho a jeho rodinu; boli to jednoducho obchodníci. Odmietli Ježiša a tak nevideli veľa zázračných znamení, ako napríklad tie, ktoré Ježiš robil v iných mestách. V dôsledku toho pokračovali v svojom mylnom zmýšľaní; nie preto, že by sa Ježiš o nich nestaral, ale preto, že ho nerozspoznávali. Ľudia z mesta však neboli jedinými ľuďmi, ktorí počúvali Ježiša. Boli tam aj jeho matka a učeníci. Oni nepochybovali o Ježišovi; videli mnoho zázrakov, ktoré Ježiš urobil inde. 

Ako budete teda reagovať, keď sa zázrak, v ktorý ste dúfali, ešte nestal? Môžete byť ako ľudia z Ježišovho mesta a nechať svoju vieru zoslabnúť. Alebo môžete byť ako učeníci, ktorí sa naučili užitočnú lekciu. Jedného dňa vás môžu odmietnuť aj tí, ktorí si myslia, že sú lepší ako vy. A v ten deň budete vedieť, že nemáte problém. Problém majú tí, ktorí vás odmietajú. Títo ľudia neuvidia, ako cez vás Božia moc koná; nie preto, že sa Boh o nich nestará, ale preto, že ho vo vás nerozspoznávajú! Ich viera zoslabne. Ale čo sa týka vás, berte toto sklamanie ako výchovu. Jedného dňa uvidíte odmenu svojej viery. Dovtedy nechajte svoju vieru, trpezlivosť a vytrvalosť rásť cez sklamanie a tešte sa, že vďaka tomu bude vaša viera ešte väčšia.“

Pridaj komentár