Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 29.01. 2021

Piatok 29.1.2021

Včera sme počuli, ako Ježiš použil logickú úvahu, aby oslovil svojich poslucháčov. Povedal, že osoba, ktorá skrýva svoju vieru, je ako človek, ktorý vloží svetlo pod posteľ. Nikto ho tam nevidí a tak je zbytočné. Dnes skúma ďalší dôvod našej viery. Máme vieru preto, aby sme mali úžitok z diela, ktoré Boh koná. Predstav si, že človek zasadí nejaké semiačka. Rastú a dozrievajú skrze Božie dielo zabudované do ich prirodzenosti. Potom si ten človek užíva zber obilia, hoci nemal žiadny podiel na jeho raste. Alebo si predstav človeka, ktorý zasadí horčičné semienko. Bez námahy toho človeka z neho vyrastie mimoriadne veľký strom. Napriek tomu si on môže užívať jeho tieň. A tak je to aj v srdciach veriacich. Duch Svätý premieňa naše srdce vďaka našej viere, a my máme úžitok z tohto premeneného srdca; dostávame lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť a tak ďalej. Takže Božia práca je plodná aj mocná a my si môžeme vychutnávať jej ovocie.

Včera sme sa pozreli na vieru jednej osoby, ktorá žiarila svetlom do srdca druhého. To sa nedosahuje žiadnou činnosťou toho veriaceho človeka. Musia iba počúvať na úrovni srdca a Boh to všetko urobí v srdci toho druhého.

Dnes sa pozrieme na odmenu, ktorú veriaci človek získa z počúvania. Vo vzťahu je dobré ovocie. Oboch ľudí to baví. A veriaci človek je požehnaný rastom toho druhého. S Vicki máme pocit, že o pôsobení Boha v ľudských srdciach sa dozvedáme viac z modlitebnej služby, než z akejkoľvek inej činnosti. A keď lepšie pochopíme jeho spôsoby, sami si s ním vytvoríme lepší vzťah. Týmto spôsobom sa dáva viac tým, ktorí už majú. Ale nie vždy sme boli takí. Boli chvíle, keď sme robili veľa kresťanských aktivít bez toho, aby sme niekedy porozumeli srdcia našich bratov a sestier. Takáto činnosť nerozvíja vzťahy a môže viesť k vyhoreniu. Takto môžu ľudia poškodiť aj svoj vzťah s Bohom, ktorý už mali.

Robíte duchovné aktivity s niekým iným? Aký je váš cieľ? Je ním to, aby ste im pomohli porozumieť ich vlastnému srdcu, a aby ste lepšie porozumeli tomu svojmu, keď budete spolupracovať? To sa dosiahne jednoduchým počúvaním pri práci. Alebo je vaším cieľom uspieť v spolupráci s týmto človekom v dobrej práci pre Boha? Či tak alebo onak, budete mať dobré výsledky. Prvý prístup avšak prináša viac duchovných požehnaní ako ten druhý.“

Pridaj komentár