Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 47.

„Áno,“ počuje Bojovník niečie slová, „ja musím najskôr rozumieť, než sa rozhodnem. Chcem mať slobodu, aby som mohol zmeniť názor.“
Tomuto výroku Bojovník nedôveruje. I on môže chcieť tú istú slobodu, čo mu však nebráni vziať na seba určitý záväzok, napriek tomu, že presne nechápe, prečo to robí.
Každý Bojovník Svetla sa rozhoduje. jeho duša je voľná ako oblaky na nebi, on však sa cíti viazaný svojím snom. Na svojej slobodne zvolenej ceste sa musí prebúdzať v dobe, ktorá sa mu nepozdáva, hovoriť s ľuďmi, ktorí ho ničím neobohatia, prinášať obeti.
Priatelia podotýkajú: „Nie si slobodný.“
Bojovník je slobodný. Vie však, že v otvorenej peci chlieb neupečie.

Pridaj komentár