Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 46.

„Bojovník Svetla sedáva so svojimi druhmi okolo ohňa.
Vypráva sa tu o dosiahnutých cieľoch – a cudzinci, ktorí sa ku skupine pripoja, sú vítaní, pretože, všetci sú hrdí na svoj život a na Dobrý boj. Bojovník hovorí s nadšením o ceste, líči, ako odolal určitej výzve, aké riešenie našiel v obtiažnej situácii. Keď vypráva príbehy, odieva svoje slová vášňou a romantizmom.
Niekedy neváha trochu preháňať. Vspomína si, že i jeho predchodcovia občas preháňali.
Preto dobí to isté. Nikdy si však nepletie hrdosť s ješitnosťou a neverí vlastnému preháňaniu.“

Pridaj komentár