Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 42

„Každý Bojovník Svetla mnoho krát poklesne na mysli.

Zdá sa mu, že už nič nedokáže vzbudiť elán, po akom túži. Celé večery a noci si musí udržovať dobytú pozíciu a žiadna nová udalosť mu nevracia predchádzajúce nadšenie.

Priatelia podotýkajú: „Jeho boj možno skončil.“

Keď Bojovník počuje ich reči, cíti bolesť a zmätok, pretože vie, že ešte nedošiel tam, kam chcel. Je však húževnatý a nespúšťa zo zreteľa, čo sa rozhodol spraviť.

Vtedy, keď to najmenej čaká, otvoria sa pred ním nové dvere.“

Pridaj komentár