Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 23.10. 2020.

Piatok

„Uvedomuješ si, že sú dva duchovné vplyvy, ktoré nás k sebe volajú? Máme slobodnú vôľu sa rozhodnúť, na ktoré volanie odpovieme. Svet, telo a diabol spolu kričia, manipulujú a zvádzajú nás uveriť, že nájdeme šťastie, ak ich budeme nasledovať. Ale akýkoľvek racionálny pozorovateľ ľudskej aktivity čoskoro dôjde k záveru, že toto je absolútne nepravdivé. Duch Svätý je malý tichý hlások pokoja, ktorý nás ťahá k viac hĺbavému životu. Rozjímanie o Božej láske ku svojim deťom vytvára to šťastie, po ktorom sme hladní. Ako hovorí slávny výrok sv. Augustína: “Ľudia sú nespokojní, kým nenájdu svoj odpočinok v Bohu.” Bolo to pravdivé vtedy, rovnako ako aj dnes. 

Efezania boli zmiešanou skupinou Židov a pohanov. Všetci reagovali na Ježišovo povolanie. Ale volanie židovských zákonov a tradícií pokúšalo Židov, aby sa oddelili od svojich pohanských bratov. Takže ich Pavol napomínal, aby žili spôsobom hodným ich povolania, ktoré prijali. Inými slovami, aby milovali svojich pohanských bratov a zostali s nimi v jednote. Deti žijú spolu v jednej rodine. Bolo by veľmi smutné, ak by jedno malé dieťa odsúdilo svojho malého brata a odmietalo by s ním jesť jedlo, ktoré im mama pripravila. Celá rodina by cítila tú stratu jednoty. Malé deti chápu jednotu lepšie ako dospelí. Nebeský Otec zjavuje malým deťom veci, ktoré dospelí nevedia prijať. 

Ježiš učil, že náš svet je svetom poriadku. Môžeme sa pozrieť na stvorenie a povedať, čo sa stane ďalej. V Anglicku západný vietor od Atlantiku prináša dážď, južný vietor z Afriky prináša teplé a suché počasie. Vieme si vysvetľovať fyzické veci pozorovaním. Duchovný svet nie je o nič menej usporiadaný, ale ľudia, ktorí nemajú duchovné vnímanie ho nedokážu vidieť. Ak komunita nasleduje volanie súdenia a rozdelenia, bude tam veľa poškodených vzťahov. Ale ak nasledujú volanie lásky, budú spolu šťastní. Ježiš nás všetkých povzbudzuje, aby sme sa zmierili so svojimi bratmi a sestrami. Uplatňovanie zákona vždy vedie k zničeným vzťahom. A zničené vzťahy nevytvárajú šťastie. Ale znášanie sa navzájom v láske áno. 

Požehnaný si, Otec, Pán neba a zeme. Ty si zjavil tajomstvá kráľovstva maličkým.“

Pridaj komentár