Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Pondelok 13.7.2020

Liturgické čítania na dnešný deň
V dnešnom evanjeliu Ježiš vysvetľuje svojim apoštolom viaceré veci. Odovzdajú jeho odkaz svetu. Ježiš chce, aby boli pripravení na to, čo sa stane, aby sa nezľakli, keď k tomu dôjde. Je to, ako keď horský sprievodca povie skupine detí, že prežijú dobrodružstvo, ale bude to ťažké. Nastanú chvíle, keď sa im táto skúsenosť nebude páčiť, ale keď sa to celé skončí, budú na ňu spomínať s hrdosťou, že splnili svoju úlohu.
Po prvé, Ježiš hovorí, že neprináša pokoj, ale meč – meč ducha. Tento meč oddeľuje ľudí od seba navzájom. Skupinu ľudí, ktorí ho nasledujú, nazýva Ježiš ovcami. Druhú skupinu nazýva capmi, pretože títo nasledujú svoje vlastné túžby. Keď ľudia nasledujú svoje vlastné túžby, odmietnu tak posolstvo, ako aj apoštolov, pretože odmietajú Ježiša ako svojho Pána a nechcú, aby im apoštoli hovorili, že robia chybu. Duchovné rozdelenie ľudí sveta zasiahne rodiny a priateľov, ale vytvorí novú rodinu a nových priateľov. Nebuďte teda prekvapení, ak vás niektorí ľudia nebudú mať radi, hovorí Ježiš – ani mňa nemali radi.

Ježiš ďalej varuje svojich apoštolov pred protekcionárstvom. Je dobré milovať svojho otca a matku. Je tiež dobré milovať Ježiša. Ale ak človek miluje svojho otca a matku viac ako Ježiša, bude viac počúvať ich, než Ježiša. Ježiš si myslí, že takýto človek nie je hodný jeho učenia jednoducho preto, že radšej počúva niekoho iného. Je dobré, aby apoštoli milovali seba samých a je dobré, aby milovali Ježiša. Ale ak budú milovať seba viac ako Ježiša, nebudú ho nasledovať, keď sa cesta stane náročnou. V tejto súvislosti si Ježiš myslí, že nie sú hodní jeho vodcovstva jednoducho preto, že nechcú nasledovať vodcu na ťažkej ceste. A cesta apoštola je ťažká cesta.

Nakoniec Ježiš apoštolom hovorí, že nie sú iba poslami. Apoštoli nesú autoritu svojho učiteľa, kamkoľvek idú v jeho mene. Nie každý ich však uzná za predstaviteľov samotného Ježiša. Niektorí si budú myslieť, že nie sú nič viac ako dobrí ľudia. Ľudia, ktorí uznajú Ježišovu autoritu v nich, ich budú vidieť ako prorokov. Odmenou týchto ľudí bude možnosť počúvať proroka – to znamená, že Boh bude prehovárať do ich životov a do ich sŕdc. Tí, ktorí budú vidieť apoštolov len ako dobrých ľudí, dostanú primeranú odmenu. Dostanú dobrú radu, ktorá sa však nedotkne ich sŕdc, ani ich nepremení na nových ľudí.

Keď Ježiš dokončil prípravu svojich apoštolov, išiel učiť do ich domovských miest. Prečo to urobil? Myslím si, že ich pripravoval na odmietnutie zo strany ich rodín, priateľov a susedov. Tak mohli slobodne pokračovať v napĺňaní svojho poslania. Ak by sa pokúšali ísť dopredu a hľadeli by dozadu, padli by.

Keď kráčame v týchto Ježišových šľapajách, čaká nás veľká odmena – dostaneme korunu slávy.

Pridaj komentár