Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z OTCOVHO SRDCA

PONDELOK 6.7.2020

„Príbeh Ozeáša je pre Izraelitov obrazom Božej lásky, dokonalej a bezpodmienečnej. On túži po milostnom vzťahu. Nejde o vzťah pána a sluhu, ale o intímny, prvý milostný vzťah manžela a manželky.
Boh povedal Ozeášovi, aby si vzal ženu, ktorá mu bude neverná. To nebol dobrý základ pre manželstvo. Ozeáš napriek tomu poslúchol. Oženil sa s Gomerou a mali tri deti. Nie je jasné, či bol Ozeáš ich otcom. Gomera potom odišla za inými milencami. Dokážem si predstaviť ten smútok, bolesť a stratu v Ozeášovom zlomenom srdci . Ak si už niekedy mal zlomené srdce, pochopíš, ako sa Ozeáš cítil.
Čo máme robiť? Ako máme reagovať? Boh nás chce pritiahnuť späť k sebe. Boli sme v ňom pred stvorením sveta (List sv. Pavla Efezanom 1, 4). Chce nás späť. Rovnaký obraz vidíme pri Adamovi. Eva bola v Adamovi, ale mužovi nebolo dobre samému, a tak ju Boh stvoril. Neskôr sa opäť stretli v prvom manželstve. Ozeáš a Gomera sa spojili v manželstve, no potom ich oddelila nevera. Ozeášovi Boh poradil, aby si svoju manželku priviedol späť a znova ju miloval.
Tu vidíme, že Božia reakcia na neveru a narušené vzťahy je iná ako reakcia sveta. Boh hľadá tých, ktorí zblúdili. Pripomína mi to stratenú ovcu v 15. kapitole Evanjelia podľa Lukáša, kde sa Otec aktívne snaží ovcu nájsť. Boh chcel Izrael späť, a tak povedal, že si ho pritiahne, vyvábi a zavedie na púšť, kde mu bude dvoriť. Toto je obraz milenca, ktorý vytvára situáciu, kde môže byť s milovanou osobou sám. Chce sa spojiť s jej srdcom a odhaliť jej plnosť svojej lásky, ktorá je upokojujúca a nežná. To prináša obnovenie vzťahu, radosť, tanec a chválu – návrat k prvej láske. Tzv. Message Bible (Biblia parafrázovaná moderným anglickým jazykom za účelom lepšieho priblíženia Božieho slova dnešným čitateľom, pozn. prekladateľa) to hovorí takto: „Vezmem ju späť do divočiny, kde sme mali naše prvé rande, a budem jej dvoriť. Dám jej kytice ruží. Údolie Zlomených sŕdc premením na Pláne Nádeje.“
Pred časom som sa cítila ako na suchom mieste, na púšti. Cítila som sa tak, akoby som s Otcom nemala žiadne spojenie. Spýtala som sa ho, kde je, a on mi ukázal tento verš v „Message Bible“ – že ma zvádza kyticami ruží. Išla som von a kúpila som si ružu pre radosť. Tri nasledujúce mesiace boli plné ruží. Dostala som kytice ruží, pohľadnice a darčeky s motívmi ruží. V mnohých rozličných situáciách som videla ruže. Boh mi ukazoval lásku, ktorú ku mne cíti. Moje „údolie problémov“ sa zmenilo na miesto lásky a nádeje.
Máš zlomené srdce? Prežívaš beznádej alebo nespokojnosť? Máš pocit, že sa nachádzaš v údolí problémov? Otec ťa chce obnoviť a opäť sa s tebou stretnúť. Volaj k nemu, povedz mu, ako sa cítiš a očakávaj jeho odpoveď. Miluje ťa, stará sa o teba, chce ťa utešiť a obnoviť v tebe nádej.“

Pridaj komentár