Zamyslenie manželov Hoxarovcov 2020. 05. 19.

Utorok 19.5.2020

„Pred mnohými rokmi sme mali v kostole priateľa policajta. V tom čase boli v Liverpoole nepokoje. Náš priateľ bol pri tom. Jeho kolegovia stáli na jednom konci ulice, on na druhom konci. Dav, ktorý ich oddeľoval, bol nahnevaný a násilný. Nejakým spôsobom sa mu podarilo prejsť po celej dĺžke ulice, cez dav, bez zranenia. Bol to zázrak.

Aj Pavol čelil nepriateľskému davu. Tento dav bol agresívny a jeho činy presvedčili úrady, aby dali Pavla a Sílasa zbičovať. Oboch potom zavreli do väzenia. Pavol a Sílas odpovedali modlitbou a chválou a všetci väzni ich počúvali. Potom prišiel ďalší zázrak. Došlo k zemetraseniu. Toto zemetrasenie však malo veľmi selektívne účinky. Zem sa triasla, steny pevne stáli, dvere sa otvorili, reťaze spadli. Považujem za úžasné, že to neovplyvnilo statiku budovy. Čo by si urobil? Myslím, že ja by som utiekla. No Pavol a Sílas tak neurobili. Strážca by prišiel o život, keby mu obvinení utiekli. Pavol a Sílas teda zostali vo väzení, čím uchránili strážcu a celá jeho rodina spoznala Ježiša.

Už si niekedy čelil nepriateľskému davu? Ježiš áno. Jeho odpoveď bola: „Otče, odpusť im, pretože nevedia, čo robia.“ Mohol uniknúť zo svojich okolností, ale rozhodol sa zostať – presne tak, ako to urobil Pavol. Pavlovou odpoveďou bola modlitba a chvála a vyhlásenie pred Filipanmi: „Naučil som sa byť spokojný za všetkých okolností.“ Čo sa týka nášho priateľa policajta v nepokojoch, jeho odpoveďou bola vrúcna modlitba, keď kráčal ulicou a potom vďačnosť a svedectvo o Božej dobrote.

Ježiš tesne predtým, ako bol vydaný davu, pripravoval svojich učeníkov na to, čomu bude musieť čeliť. Naplnil ich zármutok. Na rozdiel od Pavla a Sílasa, nedokázali vidieť za horizont bolesti a odlúčenia. Prečo? Pretože ešte neprijali Ducha Svätého. Ježiš vedel, že nemôže byť so všetkými, ktorí ho potrebujú, a tak oznámil príchod Ducha Svätého – pomocníka, ktorý bude svedčiť o Ježišovi a ktorý ich privedie k pravde. Máme toho istého Ducha Svätého. Ukazuje nám, ako sa potrebujeme zmeniť, ukazuje nám našu dobrotu a hodnotu v Otcových očiach, ale odsudzuje diabla. Nie sme odsúdení, pretože sme v Kristovi.

Ježiš povedal učeníkom: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel“. Skús sa pozrieť na svoje okolnosti s pomocou Ducha Svätého. Vidíš, ako sa tvoj život stáva lepším vďaka úteche a vedeniu Ducha Svätého? Môžeš sa modliť, chváliť a čakať ako Pavol a Sílas? Môžeš sa modliť, ďakovať a svedčiť ako náš priateľ, policajt z nepokojov?“

Pridaj komentár