Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Streda 01.04. 2020.

Z Evanjelia podľa Jána
Jn 8, 31-42:

„Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.
Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma.
Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“
Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“
Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“
Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“
Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.““

Meditácia:

„Rovnako ako včerajšiu, aj dnešnú stať z Písma milujem kvôli prvej a poslednej vete. Včera hovoril Ježiš s nepriateľmi, dnes hovorí s učeníkmi.

„Ježiš povedal tým Židom, ktorí v neho verili.“ To je prvá veta. Židia, ktorí v neho verili,  zahŕňali niektorých farizejov, o ktorých sme hovorili včera; tí, ktorí v neho verili kvôli spôsobu, akým hovoril. Všetci jeho poslucháči sú spasení. Majú život. Ale to nestačí; Ježiš má pre nich oveľa viac.

‘…… my sme sa nenarodili zo smilstva. Máme jedného Otca, Boha. Keby bol Boh tvojím Otcom, miloval by si ma, pretože som prišiel od Boha a som tu; Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. “Toto sú posledné vety.

Ježiš vysvetľuje, že je jedna vec veriť v Boha. Ďalšou vecou je veriť, že je náš jediný Otec. Ak tak urobíme, bude to mať ovocie; budeme milovať Ježiša. Jedna vec je poslúchať Ježiša, pretože je naším Pánom. Je ale iná skúsenosť to robiť, pretože ho milujeme ako svojho brata.

A ak miluješ Ježiša, nebudeš mu chcieť ublížiť. Už nebudeš viac otrokom hriechu. Otroci nezostanú v dome navždy, ale deti áno. Takže deti majú večný život s Otcom. Ježiš vedie Židov od starej zmluvy k novej.

A čo ty a ja? Tiež môžeme byť v starej zmluve alebo v novej. Môžeme si vybrať. Nech si vyberieme čokoľvek, môžeme byť spasení vierou. Ale naša skúsenosť života bude veľmi odlišná. V starej zmluve prežívame strach, hriech, vinu a obetu. Kedykoľvek sa rozhodneme hrešiť, vstupujeme späť do starej zmluvy a chceme urobiť nejakú obeť, aby sme odčinili náš hriech. Ale kedykoľvek sa rozhodneme milovať Ježiša, nehrešíme; a aj keď neúmyselne hrešíme, on za to zaplatí, takže sa môžeme zbaviť strachu viny a hanby. A aký je kľúč k milovaniu Ježiša? Ver, že všetci máme toho istého Otca a buď jeho synom alebo dcérou. 

Stať sa synom alebo dcérou milujúceho Nebeského Otca znamená zažiť lásku, pokoj a šťastie. Buďte požehnaní.“

Pridaj komentár