Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 6, 45-52

„Keď Ježiš nasýtil päťtisíc mužov, hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud. Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.

A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť.

Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené.“

ZAMYSLENIE

„Ježiš kráčal po vode počas štvrtej nočnej stráže. To je medzi 3.00 a 6.00 hodinou ráno. Keď to čítam, zaujímalo by ma, či to bola jasná noc za svitu mesiaca. Taká noc, keď je ľahké vidieť obrysy vecí. Alebo to bolo za súmraku, keď sa slnko blížilo k obzoru a začalo prinášať svetlo do tmy noci. Tak alebo onak, Ježiš bol v tej tme a ťažkostiach.

 Učeníkom bolo sľúbené pokojné stretnutie s Ježišom. Dúfali v nejaké osvieženie s Ježišom, ale to nevyšlo. Davy upútali Ježišovu pozornosť. Učil ich a potom ich zázračne nakŕmil. Davy si uvedomili, že Ježiš by mohol byť sľúbený Mesiáš, a tak ho chceli urobiť kráľom. To bol koniec ťažkého dňa.

Čo robíte na konci náročného dňa? Padnete do postele alebo vypnete pred televízorom alebo počítačom, alebo idete behať? Čo funguje pre vás? Čo robíte, keď na vás ľudia majú veľké očakávania? Čo by ste urobili, keby si vás ľudia chceli veľmi uctiť a urobiť vás kráľom?

Ježiš odpovedal vyslaním učeníkov v člne, zatiaľ čo on prepúšťal davy. Potom našiel svoje tiché miesto a hovoril s Otcom. Učeníci boli sami na lodi a bojovali so svojou situáciou. Ale Ježiš sa pozeral. Možno sa cítili osamelí, opustení, odmietnutí, ale on ich sledoval. Prišiel k nim, kráčal po vode a chystal sa prejsť okolo. Uvideli ho a mysleli si, že je duch a zo strachu kričali. On odpovedal vyhlásením svojho božstva. „Ja som to.“ Potom sa k nim pridal na lodi a nastal pokoj. Nakoniec prišiel pokojný čas, po ktorom túžili celý deň. Jeho prítomnosť, jeho dokonalá láska odstránila ich strach.

Bojujete s ťažkosťami života? Máte pocit, že bojujete proti všetkému, čo sa deje okolo vás? Túžite po chvíli pokoja a pohody? Ste sklamaní, že sa veci nevyvinuli tak, ako ste dúfali? Je strach častým spoločníkom?

Niekoľkokrát si pomaly prečítajte príbeh v Markovi 6. Predstavte si v príbehu samých seba. Je večer a tma sa rozmáha. Môže to byť fyzická tma alebo duchovná tma. Kto ste a kde ste? Ste jedným z davu alebo ste s Ježišom na svahu, alebo ste jedným z učeníkov alebo s učeníkmi v člne? Rozhliadnite sa, čo sa deje. Počúvajte všetko, čo sa hovorí. Hovorte s Ježišom alebo Otcom. Kričte, ako to robili učeníci. Ježiš stále prechádza, ale keď zavoláme, zastaví sa. Keď sa spojíme s Bohom, našim Otcom alebo Ježišom, ich dokonalá láska vyženie náš strach.“

Pridaj komentár