Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

22.12. 2019 Nedeľa

„Pre Máriu to bola úžasná skutočnosť, keď Ježiš ako bábätko rástol v jej lone. Pre Jozefa to bolo šokujúce prekvapenie, kým nemal nečakané stretnutie s anjelom vo sne. Anjel ho ubezpečil, že dieťa bolo skutočne počaté skrze Ducha Svätého. Pre Alžbetu, o ktorej sme počuli včera, to bol okamih poznania, keď jej Duch Svätý odhalil prítomnosť a totožnosť Máriinho dieťaťa. Pavol sa stretol s Emanuelom na ceste do Damasku. Počul Ježišov hlas a rozprával sa s ním. Achaz počul Pána, ale presvedčenia v srdci mu zabránili odpovedať. Prisahal, že nebude skúšať Pána. Je to biblické. Avšak keď bol Boh pred ním a hovoril s ním, Achaz tento okamih nespoznal.

Jozef čelil náročnej situácii s ťažkými rozhodnutiami. Zákon prikazoval, aby bola Mária ukameňovaná. Mnoho ľudí vnímalo, že zákon je nutné dodržiavať. Jozef mal na výber súd (zákon) alebo milosrdenstvo a milosť. Bol to úžasný muž. Ešte predtým, ako sa stretol s anjelom, mal milosrdné srdce. Snažil sa prísť na to, ako chrániť Máriu a zároveň zrušiť manželstvo. Potom počul slová od Boha a vedel, ako postupovať. Naďalej ochraňoval Pannu Máriu a spolu trpeli pod odsúdením a pohľadom tých, ktorí si spočítali dátumy. Vychovával Ježiša ako svojho vlastného syna, učil ho a usmerňoval. Bol ako otec, ktorý kráča so svojím synom ako v 1. liste Solúnčanom, 2, 11-12. Držal ho za ruku, šepkal mu slová povzbudenia, potešoval ho a postupne mu ukázal, ako dobre žiť pred Bohom.

O pár dní, oslávime Ježišov príchod na svet a potom na Veľkú noc jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Emanuel je stále s nami a vždy bude. Neustále k nám hovorí skrze Ducha Svätého cez naše myšlienky, sny, obrazy, spomienky, zápisky, denník, iných ľudí a naše okolnosti. Akýmkoľvek ťažkým okolnostiam a rozhodnutiam budeš čeliť, vždy povedz o nich Duchu Svätému, Ježišovi alebo Otcovi. Požiadaj ich, aby ti ukázali cestu vpred a čakaj na odpoveď. Do tvojho srdca prinesú pokoj tak, ako to bolo u Jozefa.“

Pridaj komentár