Zamyslenia Hoxarovcov sobota 19.10. 2019.

Sobota 19.10.2019

Chceš, aby ti pomáhali anjeli? Pomôžu ti, ak vedia, že patríš Ježišovi. Ako to vedia? Pretože Ježiš im to povedal. On ťa vyznal pred anjelmi; povedal, že ťa pozná, pretože ty si povedal ostatným, že poznáš Jeho. 

Vidíš niečo skryté v tejto krátkej stati z Písma? Nie sme povinní hovoriť iným ľuďom: “Musíš veriť v Ježiša.” Sme iba pozvaní povedať: “Ja poznám Ježiša.” My máme byť svetlom, ktoré iných priťahuje. Nie sme povolaní iba podávať zvesť, sme pozvaní byť tou príťažlivou zvesťou. Ľudia uvidia lásku, ktorú v sebe máme, a budú ju chcieť pre seba. Možno sa opýtajú, čo by mali robiť. Ešte lepšie ako dávať rady je vysvetliť, ako Ježiša poznáme my. ”Rozprávam sa s Ježišom o svojich problémoch. Keď to robím, pomáha mi prostredníctvom myšlienok, slov, obrazov, Písma, okolností, iných ľudí, alebo skrze vedomie toho, čo je správne. Som vedený pokojom.” Prečo je tento spôsob oveľa lepší ako dávanie rád a poučovanie? Jednoducho preto, že nik nemôže protirečiť tvojej osobnej skúsenosti.

Slová majú moc. Dobré slová môžu uzdravovať ľudské srdce. Zlé slová srdce zraňujú. Všetky slová vyslovené proti Ježišovi môžu byť odpustené. Ak človek, s ktorým sa rozprávaš o Ježišovi, hovorí o ňom zlé veci, potom je to na Ježišovi, aby tomu človeku odpustil. Teba to nemusí urážať. Nie je to ani tvoj medveď, ani tvoja pivnica. Ty si len zasvietil do jeho temného srdca, a on zareagoval. Ak si ty povedal niečo zlé voči Ježišovi, on ti odpustí. Stačí povedať prepáč. 

Nemaj obavy z toho, že by si sa rúhal Duchu Svätému. Rúhať sa znamená zobrať slová Ducha Svätého a povedať o nich, že sú zlé. Neurobil by si to. Predstav si, že by si sa modlil a prijal by si vedenie. Veril by si, že toto vedenie pochádza od Ducha Svätého. Potom by si verejne vyhlásil, že toto slovo pochádzajúce od Ducha Svätého, bolo zlé. Takýto človek nie je schopný nič dostať od Ducha Svätého, pretože dar musíme najprv prijať. Odpustenie je takýmto darom. Duch Svätý hovorí tvojmu duchu, že ti je odpustené. Si si vedomý toho, že k tebe prehovoril Duch Svätý. Ale ak tento dar odmietneš, nie je ti odpustené. 

Dostali sme Ducha Svätého, aby nám pomáhal. On nám povie, čo máme hovoriť v ťažkých situáciách, tak ako povedal učeníkom, čo majú hovoriť. Nemusíme sa báť. Počúvaj Jeho namiesto svojho strachu, aby sa konfrontácia nepremenila na konflikt. Keď budeš najbližšie čeliť zložitej situácii, popros Ducha Svätého, aby ti pomohol a riadil tvoje slová. Zastav sa a vo svojom vnútri načúvaj, čo ti povie.

Sme obklopení pomocníkmi, ktorí sú v našom vnútri, ale aj okolo nás. Duch Svätý riadi naše myšlienky. Anjeli riadia naše cesty. Ďalšie dva dôvody, aby sme boli veľmi šťastní!

Pridaj komentár