Dnes

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás …

…ustanovil som vás, aby ste išli…

…ustanovil som vás, aby ste prinášali ovocie…

…ustanovil som vás, aby vaše ovocie zostalo…

…vyvolil som si vás, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene…

Ježiš Kristus si ťa vyvolil nie preto, aby si bol/ bola sluhom/slúžkou, ani nie preto, aby si bol/bola iba priateľom/priateľkou s Ním,
ale preto, aby si bol/bola Jeho bratom/sestrou.

Pridaj komentár