Z okrajov

Deň sto dvanásty

„Evanjelium sa vždycky najslobodnejšie kázalo od menšiny k menšine. Menšina sa nemusí zapredávať, pretože nikomu nemusí nič dokazovať, aby si udržala svoje postavenie, nemusí sa zavďačovať žiadnym lobbistom ani záujmovým skupinám. Preto kresťanstvo najúčinnejšie funguje na okraji a ako menšina. Či lepšie povedané: Svätý Duch najlepšie funguje v podzemí. Establishment evanjeliu nikdy moc nesvedčili, a neprospievali, hoci náboženstvá poslúžili dobre. Preto si môj duchovný otec svätý František prial, aby sme sa stali „robotníckym“ duchovenstvom, ak máme vôbec byť duchovní.

Keď je človek chudobný a bezmocný, pripadajú mu niektoré prísne Ježišove  výrok očividné a smelé. Chudobní napríklad nebudú ignorovať alebo zľahčovať ako púhu metaforu či literárne zveličenie výrok o ťave prechádzajúcej uchom ihly, ktorý napovedá, ako ťažké je pre bohatého človeka vojsť do neba. Pripadá mi hrozne divné a čudné, že tí kresťania, ktorí sa tak silno opierajú o text Biblie a chcú všetko v Biblii vykladať doslovne, tento konkrétny výrok doslovne nevykladajú nikdy!

Kedy som mal pocit, že sa oficiálne náboženstvo ocitá v rozpore s Ježišovým evanjeliom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 136.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Pridaj komentár