Cirkev chudobných

Deň sto šiesty

„Evanjelium bolo hlásané v prvom rade ľuďom na spodnej priečke spoločnosti a bolo kázané ľuďmi, ktorí pokiaľ na tejto spodnej priečke sami nestáli, rozhodne jej boli blízko. To, že si Ježiš vyvolil obyčajných ľudí, ako trebárs rybárov, aby sa stali jeho nasledovníkmi, nie je žiadna náhoda. Vedel, že oni jeho posolstvo pochopia bez toho, aby ho previedli na abstrakciu alebo na len systematickú teológiu.

Cirkev bola prvých tristo rokov kresťanskej viery, dokiaľ z nás Konštantín v roku 313 neurobil establishment, prevažne cirkvou chudobných. Ako máme my ako súčasní kresťania udržať vzťah s posolstvom evanjelia, ktoré bolo najskôr kázané chudobnými ľuďmi chudobným ľuďom prvého storočia? To je základná otázka.

Keby som bol skutočne chudobný, ako by to zmenilo spôsob, akým premýšľam o cirkvi a viere?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 130.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Pridaj komentár