Bok po boku 

Deň sedemdesiaty tretí

„Muži sa k sebe vzťahujú lepšie bok po boku než tvárou v tvár, čo je forma, ktorej dáva prednosť väčšina žien. Ženy majú s mužmi často tú skúsenosť, že nie sú ochotný hovoriť, chýba im zraniteľnosť a sú odtrhnutý od svojich pocitov. Experti odhaľujú, že aktívna slovná zásoba žien týkajúca sa pocitov a vnútorných stavov je v porovnaní s väčšinou mužov v pomere zhruba 5:1. Zdá sa, že my muži vypadávame z mnohých rozhovorov, z ktorých niektoré sú pre správny vzťah potrebné a dôležité.

Muži spolu však vedia držať v zákopoch, v tímoch a pri práci, kedy cítia určitú jednotu, loajalitu a opateru, kedy ich spája veľmi reálne puto s ostatnými mužmi spočívajúce v konaní, a nie v hovorení. V skupinách, ktoré aktívne plnia úlohy, nebývajú muži zvyčajne súťaživý, ale pracujú doslova bok po boku. Toto je v skutočnosti mužský štýl intimity, ktorý ženy nie vždy chápu a oceňujú. Muž tým môže byť dovedený k veľkej láske, tvrdej práci a obetovaniu sa pre ostatných. To by mohlo vysvetľovať, prečo mužov tak priťahujú športy, vojna a fyzická práca: tieto činnosti vykonávané bok po boku dávajú mužom možnosť nadväzovať vzťahy a byť v nich.

Na aké situácie si spomínam, kedy som bok po boku s ostatnými plnil spoločnú úlohu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov;

Pridaj komentár