Evanjelium chudobných

Deň šesťdesiaty ôsmy

„Chudobný človek, človek na najspodnejšej priečke spoločnosti, prichádza k náboženstvu, pretože ho potrebuje k prežitiu. Prichádza s otázkami života a smrti. Teória ani teológia ho nezaujímajú. Pokiaľ to nie je skutočné, nebude počúvať. Chce vedieť, či to, čo kážeme, taktiež žijeme, a či to pomôže žiť aj jemu.

Som si istý, že preto Ježiš vo svojom prvom príhovore oznámil, že „priniesol chudobným radostnú zvesť“ (Lk 4; 18). Chudobní nás nútia zaoberať sa otázkami prežitia duše, ktoré predstavujú samotné jadro evanjelia. Stredné a vyššie vrstvy, dokonca i v duchovenstve, si s evanjeliom hrajú už príliš dlho. Stala sa z neho intelektuálna abstrakcia a systém, ktorý slúži k udržovaniu spoločenského poriadku.

Ak máme sami seba zachrániť, musíme kázať zo všetkého najskôr chudobným. Nutne potrebujeme zažiť obrátenie, aby sme sa naučili poznávať tie najzákladnejšie duchovné otázky, aby sme ozdravili svoju schopnosť súcitu a ústretovosti, aby sme znovuobjavili Božie srdce.

Ovraciam sa k Bohu kvôli samotnému svojmu prežitiu? Aké úsilie môžem vynaložiť, aby som priniesol evanjelium svojim najchudobnejším bratom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov;

Pridaj komentár