Al-Anon 14. marec

Al-Anon

„Aj tí z nás, ktorí nemáme nijakú náboženskú vieru alebo sme ju stratili, môžeme zažiť také skúsenosti, v ktorých budeme zúfalo volať o pomoc. Modlíme sa nedobrovoľne, modlíme sa k niečomu, k nejakej neznámej sile, aby sa nám vo svojom neznesiteľnom trápení uľavilo.

Predtým, ako som prišiel do Svojpomocnej skupiny, som vo svojom zmätku a zúfalstve presne takým spôsobom volal o pomoc, ale hneď nato som sa znovu začal trápiť nad tým, čo sa stane potom. Ak nakoniec požiadame o Božiu pomoc, musíme to urobiť s absolútnou dôverou. Je zbytočné znovu brať do svojich rúk problém, ktorý sme predtým kvôli svojej bezmocnosti odovzdali Bohu.

Pripomienka na dnešný deň

Sme uväznení svojou vlastnou neschopnosťou alebo neochotou poprosiť o pomoc silu väčšiu ako sme my. Oslobodím sa z väzenia svojvôle a pýchy, ktoré som si sám postavil. Prijmem slobodu.

Myšlienka

“S pomocou svojho Boha preskočím hradby.” (Kniha spoločnej modlitby)“

Pridaj komentár