Al-Anon 13. marec

Al-Anon

„Pochybnosti a obavy z toho, že abstinujúci závislí si svoju abstinenciu nemusí udržať, sú v protiklade so zmýšľaním podľa Svojpomocnej skupiny Dvanástich krokov. Pripúšťame si pochybnosti o tom, či sa mu podarí zvládnuť program? Prežívame obavy, keď príde domov neskôr ako obvykle? Rýchle urobíme uzáver, že s tým opäť začal? Toto všetko musíme prekonať! Takýto postoj nemôžeme utajiť a nedostatok našej dôvery môže spôsobiť neopísateľnú škodu. Osoba, ktorá sa usiluje udržať si triezvosť, potrebuje našu láskyplnú dôveru. Aj keby malo dôjsť k relapsu, nezraní to nás, ale toho nešťastníka, ktorého znovu prekonala túžba závislosti. Toto je čas, kedy máme stať bokom, byť trpezliví a mať s ním súcit. Nedovoľme, aby sme trestali závislého alebo seba.

Pripomienka na dnešný deň

Pozorne budem strážiť svoju vlastnú mentálnu triezvosť. Tento dar od mojej vyššej moci vyjadrí sám seba tichým, rozumným postojom bez ohľadu na to, čo sa stane.

Modlitba

“Modlím sa, aby som neupadol do omylu očakávania problémov. Ak sa to stane, dovoľ mi, aby som to prijal pokojne a s láskou.”

Pridaj komentár