Al-Anon 05. marec

Al-Anon

Modlitba vyrovnanosti:

„Bože, daj mi
vyrovnanosť,
aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem,
odvahu,
aby som zmenil to, čo zmeniť môžem
a múdrosť,
aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.“

„Trvalo mi dosť dlho, kým som si uvedomil, že dvanásť krokov a modlitba vyrovnanosti by sa dali aplikovať do všetkých mojich problémov bez ohľadu na to, či súviseli so závislosťou (alkoholizmom) alebo nie. Teraz, keď sa tieto pomôcky snažím využívať každý deň, zdá sa mi, akoby sa môj život presúval od jedného zázraku k druhému! Poznám radosť z toho, že môžem každý deň začínať s očakávaním v dôvere, že má pre mňa dobré veci. Ak sa vyskytne kríza alebo nejaký problém, postavím ho do svetla modlitby vyrovnanosti a vytiahnem z neho žihadlo skôr, ako mi môže ublížiť.

Pripomienka na dnešný deň

Keď sme posilňovaní filozofiou Svojpomocnej skupiny Dvanástich krokov, zisťujeme, že sme schopní pozerať sa na veci správnym pohľadom. Nedovolíme, aby sa k nám príliš priblížili pre prípad, že by na seba vzali hrôzostrašné rozmery, ktoré neodrážajú ich skutočný charakter.

Modlitba

“Modlím sa, aby som prijal s vyrovnanou mysľou veci, ktoré nemôžem zmeniť s vedomím, že je zbytočné neustupovať tomu, čo je neodvratné. Modlím sa, aby som postupoval rozhodne pri veciach, ktoré sa musia zmeniť.”

Pridaj komentár