Božia spravodlivosť

Deň päťdesiaty tretí

„Mnoho mužov verí, že Boh je nahnevaný rodič na nebi, božstvo definované trestajúcou spravodlivosťou, ktoré všetko na svete napraví mstivou odvetou. Lenže Božej spravodlivosti sa nedosahuje trestom, ale oným božským popudom, ktorý sa nazýva milosť. Milosť nám umožňuje nastoliť vnútornú rovnováhu a harmóniu a obnoviť spojenie s tým, čo je: s Bohom. Nazývame to „obnovujúcou spravodlivosťou“, namiesto ľudskej trestajúcej spravodlivosti, ktorú si tak často premietame i do Boha. Tým ale sťahujeme Boha na svoju malichernú úroveň.

Boh „ospravedlňuje“, to znamená: Boh potvrdzuje stvorenie nie rodičovským trestaním zvonku, ale pozitívnym pobádaním a premenou zvnútra. Môže snáď Boh milovať menej, než milujú dobrý rodičia na tomto svete? Nie, Boh musí byť väčší i než tá najväčšia láska, akú ste kedy zakúsili. Toto je ono hlboké a hlavné zjavenie židovsko-kresťanského Písma. Pokiaľ toto základné posolstvo nepochopíme, prekrútime tým všetko ostatné, a výsledok môže byť dokonca ničivý.

Zakúsil som Božiu spravodlivosť v zmysle pozitívneho popudu zvnútra? Čo mi bráni zakúšať Boha týmto spôsobom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár