Al-Anon 25. február

Al-Anon

„Prijmem skutočnosť, že abstinencia neprináša úplnú premenu. Napokon závislí je stále v podstate tou istou osobou. Jeden rozdiel je samozrejme v tom, že jeho osobnosť nie je pokrivená abúzovaním drogy. No keď je niekedy náladový a nekomunikuje, budem si uvedomovať, že má problém prispôsobiť sa svojmu novému spôsobu života. Nezabudnem, ako ho v minulosti takéto ťažkosti mohli viesť späť k závislosti. Budem vďačný za jeho abstinenciu. Je to prvý podstatný krok v obnovení nás oboch do uspokojivého, normálneho stavu.

Pripomienka na dnešný deň

Keď ma v našom vzťahu teraz trápia iné veci, budem pamätať na to, ako vrúcne som si prial a modlil sa za to, aby bol môj „človek s problémom“ oslobodený od nutkania k závislosti. Teraz, keď sa to stalo, budem trpezlivý napriek všetkému, čo ma vyrušuje. Bez ohľadu na to, aké iné ťažkosti sa postavia medzi mňa a moju vyrovnanosť, budem sa držať viery v konečné dobro.

Modlitba

“ … skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.” (List Jakuba)

Pridaj komentár