Al-Anon 24. február

Al-Anon

„Snažil som sa niekedy nájsť tú malinkú iskričku, ktorá spôsobila v rodine výbuch a ten sa prejavil škaredými slovami a násilníckym vzájomným obviňovaním? Dokážem si priznať, že som to mohol spôsobiť ja tým, že som príliš rýchlo reagoval na absurdné obvinenie alebo nadávky? Beriem všetko, čo hovorí „človek s problémom“ vo svojom frustrovanom hneve proti samému sebe ako svoju urážku?

Keď závislí vybuchne, musím si uvedomiť, že tento výbuch je vždy nasmerovaný na tých, čo sú mu najbližšie a často sú to práve tí najdrahší ľudia. Chcem si pripomínať, že takéto výbuchy len odkrývajú nešťastie závislého. Nebudem zhoršovať situáciu tým, čo v takej situácii závislí povie.

Pripomienka na dnešný deň

Riekanka z detstva poskytuje jednoduchú odpoveď: “Palice a kamene mi môžu polámať kosti, ale nadávky ma nikdy nemôžu zraniť.” Len vtedy, ak to dovolíme.

Modlitba

“Dovoľ mi naučiť sa zachovať pokoj mlčaním, keď nie je správny čas povedať to, čo mi práve príde na myseľ.”

“Je čas mlčať a čas hovoriť.” (Kazateľ)

Pridaj komentár